Thời Sự

Triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020

Thứ Ba, 14/01/2020

Ngày 14/1/2020, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Ban Dân tộc tỉnh đã tặng giấy khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh Dương Chung

Năm 2019, các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; công tác phối hợp theo dõi, nắm tình hình vùng dân tộc và miền núi được quan tâm và thực hiện tốt.

Các chính sách dân tộc được các cấp, các địa phương phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện như: Chương trình 135, 134; thực hiện các chính sách đối với người uy tín theo Quyết định 12/2018/QĐ/TTg; triển khai xây dựng Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2020; thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn…

Cơ cấu kinh tế vùng dân tộc thiểu số chuyển dịch theo hướng tích cực; cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bước đầu phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước xây dựng đời sống khá giả bằng sản xuất hàng hóa nông sản; chăn nuôi gia súc gia cầm, phát triển rừng… nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao; văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông phát triển tích cực. Mạng lưới điện thoại di động, truyền thanh không dây, truyền hình phủ sóng đến tất cả các thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các điểm bưu điện văn hóa có internet, có kết nối internet không dây… góp phần nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức xét 3 thôn của xã Đạo Trù (Tam Đảo) hoàn thành Chương trình 135; triển khai hoàn thiện xây dựng các công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”; tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình cho cán bộ và nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Minh ThuTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: