Thời Sự

Văn phòng UBND tỉnh: Tổng kết công tác văn phòng, công đoàn năm 2019

Thứ Ba, 14/01/2020

Ngày 14/1/2020, Đảng ủy Văn Phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng, công tác công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị, có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Hồng Đô, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Hồng Đô, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nguyễn Lượng

Năm 2019, công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, bám sát theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên được củng cố, phát triển đáp ứng nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Đảng bộ, góp phần tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh...

Chi bộ thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; duy trì và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Việc sinh hoạt từ BCH Đảng bộ đến các chi bộ đảm bảo theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, CCVC được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Năm 2020, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, CCVC; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy.

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục cải cách công tác tham mưu, tổng hợp theo hướng phân công trách nhiệm cụ thể; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh chuẩn bị đầy đủ báo cáo các phiên họp UBND tỉnh, HĐND, BTV Tỉnh ủy theo quy định; cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh.

Thời gian tới, Văn phòng UBND tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu với UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Chính phủ. Triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, xây dựng và đưa phần mềm theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của một số đơn vị trực thuộc theo quy định…

Hoàng SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: