Thời Sự

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2019

Thứ Hai, 13/01/2020

Chiều 13/1/2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2019. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quyết, Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, UBKT Trung ương.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Dương Hà

Năm 2019, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác của cấp ủy và UBKT cấp trên, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ để chủ động trong việc xác định nội dung trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát.

UBKT các cấp đổi mới việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác phối hợp, không để trùng lặp về nội dung, đối tượng kiểm tra giữa các cơ quan có liên quan. Trong quá trình tổ chức thực hiện, chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cuộc kiểm tra, giám sát. Công tác giám sát được quan tâm thực hiện, đạt hiệu quả. Một số nơi chủ động đổi mới phương pháp giám sát, mở rộng đối tượng, nội dung giám sát.

Đồng thời, UBKT các cấp tăng cường công tác nắm bắt tình hình, nhất là việc nắm bắt các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Trong năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chính sách đất dịch vụ, thu tiền sử dụng đất; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế... đối với 780 tổ chức đảng, 713 đảng viên; đã kết luận đối với 649/780 tổ chức đảng và 561/713 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 189 đảng viên, đã kết luận 157/189 đảng viên có vi phạm; kiểm tra 89 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, đã kết luận 80/89 tổ chức có vi phạm...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quyết, Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, UBKT Trung ương ghi nhận những thành tích mà cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đạt được năm 2019.

Các đồng chí đề nghị, cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trọng tâm là Hướng dẫn số 07 của UBKT Trung ương về hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội.

Tập trung nắm bắt, kiểm tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn nhân sự cấp ủy đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, nắm chắc tình hình đơn thư tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật, các vụ việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tình hình đoàn kết nội bộ để phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp; phân công, phân nhiệm và gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng đồng chí thành viên cấp ủy và thành viên UBKT để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức đảng, các cơ quan có liên quan, nhất là đối với các cơ quan khối nội chính trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chủ động rà soát, nắm chắc đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cấp cơ sở.

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc