Thời Sự

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2020

Thứ Hai, 13/01/2020

Ngày 13/1/2020, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019, triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2020. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà dự hội nghị.

Năm 2019, nền kinh tế cả nước đối mặt với không ít khó khăn, thách thức với mức tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực (nông sản, thủy sản); tình hình giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; biến đổi khí hậu, thiên tai; dịch bệnh xảy ra đối với vật nuôi...

Trước tình hình đó, Tổng cục Thuế cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính; phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị; phát động phong trào thi đua trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao, đồng thời giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN phù hợp với tình hình cho các địa phương.

Nhờ vậy, kết thúc năm 2019, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng (vượt 9,3% so với dự toán; tăng hơn 11% so với cùng kỳ 2018). 63/63 Cục Thuế địa phương hoàn thành và vượt mức dự toán được giao. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy cũng được đánh giá là một trong những nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cơ quan thuế các cấp thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, chú trọng tuyên truyền chính sách thuế mới; đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thanh, kiểm tra chống thất thu thuế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT; tăng cường thu hồi nợ đọng góp phần đảm bảo nguồn lực cho phát triển KT - XH theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Tuy nhiên, công tác quản lý thuế năm 2019 vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế mặc dù đã có nhiều tiến bộ, song chưa thực sự sâu rộng, phong phú về nội dung, hình thức.

Công tác triển khai nhiệm vụ thanh tra, chống chuyển giá, chuyển lợi nhuận còn khó khăn. Phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương còn hạn chế do cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đồng bộ, thống nhất. Công tác xử lý nợ thuế chưa đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra, tỷ lệ nợ thuế so với số thu ngân sách còn cao...

Năm 2020, dự toán được Quốc hội giao cho ngành Thuế có một số lĩnh vực thu tăng so với năm 2019, như: DN ngoài quốc doanh tăng 13,6%; DN đầu tư nước ngoài tăng 8,5%; DN nhà nước tăng 7,8%; thuế thu nhập cá nhân tăng 16,1%...

Do đó, để phấn đấu đạt mục tiêu tăng thu ít nhất 5% so với dự toán năm 2020 và đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu vào NSNN, toàn ngành Thuế sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra thuế, đảm bảo 100% hồ sơ khai thuế được kiểm tra; phân tích rà soát các đối tượng có rủi ro về thuế, đồng thời phấn đấu tăng thu qua thanh, kiểm tra đạt khoảng 20 nghìn tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng sẽ trình Bộ Tài chính giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN cho các địa phương ngay từ những tháng đầu năm 2020. Phấn đấu 63/63 Cục Thuế địa phương đều hoàn thành dự toán, phấn đấu tối thiểu 55/63 địa phương hoàn thành số thu từ đất.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các Cục Thuế thực hiện tốt công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế; đặc biệt là triển khai ngay nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế; giao chỉ tiêu thu nợ đối với một số địa phương có số nợ thuế dưới 90 ngày cao, như: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Thái Bình...

Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Quyết định số 41/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 520 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành cần nghiêm túc giữ gìn kỷ cương, kỷ luật; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện giám sát chặt chẽ việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức thuế.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: