Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020

Thứ Hai, 13/01/2020

Ngày 13/1/2020, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Chu Kiều

Năm 2019, ngành Thanh tra đã triển khai 6.600 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 84.000 tỷ đồng và 897 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính gần 2.000 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 113.625 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.315 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 94 vụ, 121 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực,

Về công tác tiếp công dân, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp gần 425.000 lượt công dân với 256.000 vụ, có 4.250 đoàn đông người, tiếp nhận và xử lý 177.400 đơn đủ điều kiện. Thông qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại quyền lợi cho công dân 66 tỷ đồng, 15 ha đất; xử lý hành chính gần 400 người, chuyển cơ quan điều tra 13 vụ.

Công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng.

Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng được thực hiện có hiệu quả tích cực như cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp…

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều tập trung vào đẩy mạnh công tác thanh tra, đặc biệt là giải quyết KNTC về những vụ việc phức tạp; công tác chỉ đạo, lãnh đạo phòng chống tham nhũng; công tác tiếp công dân...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận định năm 2019 toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà ngành Thanh tra cần phải lưu ý khắc phục như: Một số cuộc thanh tra còn kéo dài; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít; xử lý sau thanh tra còn hạn chế.

Tình hình KNTC vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả chưa cao; kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra còn hạn chế…

Năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu ngành Thanh tra cần triển khai đồng bộ công tác trên tất cả các lĩnh vực như: Phòng chống tham nhũng, thanh tra theo chương trình kế hoạch được giao; đẩy mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là khiếu kiện đông người. Hoạt động thanh tra chuyên ngành cần tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành…

Cũng tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"; trao khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: