Thời Sự

Ban Dân vận Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Hai, 13/01/2020

Ngày 13/1/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Dương Hà

Năm 2019, các cấp ủy Đảng đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành về công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác dân vận gắn với tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ.

Các đồng chí: Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh Dương Hà

Các hoạt động “Năm dân vận chính quyền” đạt nhiều kết quả tốt, nhất là việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế. Các chế độ, chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo được quan tâm giải quyết.

Hệ thống dân vận các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy theo dõi việc triển khai, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở.

Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở; hoạt động giám sát, phản biện xã hội từng bước có chuyển biến, nhất là hoạt động phản biện xã hội của MTTQ cấp tỉnh.

Các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những hạn chế trong công tác phối hợp giữa cấp ủy và các ngành theo quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; vai trò của hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể trong tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, quán triệt, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận ở một số địa phương; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác dân vận của tỉnh đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp cần làm tốt công tác nắm tình hình trong nhân dân, có báo cáo, phản ánh kịp thời về tình hình nhân dân cho cấp ủy, chính quyền, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp. Nhất là tham mưu cho cấp ủy tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; vận động nhân dân tham gia giám sát, góp ý cho tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền; MTTQ và các tổ chức chính trị tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát dân, sát cơ sở.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho 14 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: