Thời Sự

Kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh năm 2019

Thứ Sáu, 27/12/2019

Chiều 27/12/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Dương Hà

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tiến hành kiểm điểm trên tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm. Thực hiện kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, lấy kết quả kiểm điểm của tập thể là cơ sở để kiểm điểm cá nhân và lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn thiện báo cáo của tập thể. Trong quá trình kiểm điểm phải đánh giá được những kết quả đạt được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong năm 2019, từ đó, đề ra được phương hướng, giải pháp để khắc phục trong năm 2020.

Sau khi thông qua bản kiểm điểm tập thể, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã trình bày bản kiểm điểm cá nhân; các đồng chí tự kiểm điểm sâu sắc, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm và đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức học tập và triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tới toàn cán bộ, đảng viên CCVC trong toàn Đảng bộ…

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: