Thời Sự

Cả nước tinh giản hơn 50 nghìn biên chế

Thứ Sáu, 27/12/2019

Ngày 27/12/2019, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị, có các đồng chí: Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Khánh Linh

Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm (2016 – 2020), ngay từ đầu năm với quyết tâm chính trị cao, Bộ Nội vụ đề ra phương châm “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”. Ngành Nội vụ chủ động chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng 3 dự án luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính để áp dụng năm 2019, triển khai công tác điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đến nay, 50 địa phương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, giúp việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngày càng được công khai, minh bạch, nhanh chóng.

Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương bước đầu đạt kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Chính sách tinh giản biên chế góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm nguồn chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC.

Từ năm 2015 đến ngày 30/11/2019, cả nước tinh giản hơn 50 nghìn biên chế. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CCVC được tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ngày càng được đảm bảo, củng cố niềm tin của các tổ chức tôn giáo đối với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của Nhà nước…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung về công tác xây dựng, quản lý, nâng cao đội ngũ cán bộ CCVC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước; giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau khi sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; công tác bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức; kết quả việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những kết quả đạt được của ngành nội vụ. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Nội vụ cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách như Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019 - 2021; thực hiện đúng các quy định về quản lý biên chế, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ CCVC được Chính phủ giao cho các địa phương; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa gắn với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18 - NQ/TW của Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2020.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: