Thời Sự

Đổi mới để nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND cấp xã

Thứ Hai, 09/12/2019

Cử tri Trần Văn Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Quang (Tam Đảo):

Thời gian qua, hoạt động giám sát của HĐND các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, hình thức, nội dung giám sát phong phú; thời gian, cách thức tổ chức luôn được nghiên cứu đổi mới.

Tuy nhiên, tôi thấy hoạt động giám sát của HĐND cấp xã thực tế vẫn còn hạn chế, dẫn tới chất lượng, hiệu quả giám sát chưa cao. Nhiều kiến nghị thông qua hoạt động giám sát chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết kịp thời; việc giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác hòa giải ở cơ sở còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phần lớn đại biểu HĐND cấp xã kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, một số đại biểu chưa làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, chưa dành thời gian cần thiết cho hoạt động của HĐND.

Một số đại biểu HĐND ở các tổ thôn, xóm còn hạn chế về trình độ, năng lực, chưa đóng góp tích cực cho HĐND thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất là việc tham gia chuẩn bị các kỳ họp và hoạt động tuyên truyền của HĐND.

Kỳ họp này, tôi mong muốn đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, bàn bạc, có giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tổ đại biểu HĐND cấp xã, để hoạt động giám sát của HĐND cấp xã phát huy hiệu quả. Đồng thời, cần đổi mới phương thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND cấp xã, thực hiện tốt các hình thức giám sát.

Thanh Tuyền (lược ghi)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: