Thời Sự

Triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học

Thứ Sáu, 06/12/2019

Ngày 6/12/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học. Đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  kết luận hội nghị

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm quy định chương trình tổng thể, quy định chương trình môn học và hoạt động giáo dục của các bậc tiểu học, THCS, THPT. Đối với bậc tiểu học, chương trình giáo dục phổ thông 2018 có 10 môn học và 1 hoạt động giáo dục bắt buộc; do được tích hợp cao ở các lớp dưới nên ít môn học hơn so với chương trình giáo dục hiện hành, nhưng có thêm 2 môn học mới là Ngoại ngữ 1, Tin học và Công nghệ; các môn học tự chọn gồm Tiếng dân tộc thiểu số và Ngoại ngữ dạy ở những nơi có điều kiện dạy học và phụ huynh học sinh có nguyện vọng.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực của người học; giúp học sinh tích cực chủ động học tập, được tìm tòi khám phá, làm việc độc lập, hợp tác trao đổi theo nhóm, lớp; được trải nghiệm thực tế và tăng cường tương tác giữa học sinh với giáo viên, học sinh với học sinh, học sinh với thiết bị dạy học… Từ đó, tạo cơ hội cho học sinh bộc lộ, phát huy tiềm năng, những kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được.

Chương trình cũng chú trọng tới việc đáp ứng nhu cầu phát triển của từng học sinh, giảm tải áp lực học tập, hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm và đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục học sinh của gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cấp tiểu học.

Theo lộ trình triển khai, chương trình sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm học 2020 – 2021 đối với lớp 1 và các năm tiếp theo đối với lớp 2, 3, 4, 5. Hiện tại, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác điều tra phổ cập, dự báo được tình hình học sinh và chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, theo Sở GD&ĐT và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị thì việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 gặp khó khăn do thiếu đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất; trang thiết bị dạy học chưa được đầu tư đầy đủ, đồng bộ...

Để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, Vĩnh Phúc phải sắp xếp, điều chỉnh và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có, đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng việc học 2 buổi/ngày; tuyển bổ sung giáo viên cho các nhà trường, đảm bảo có ít nhất 1 giáo viên văn hóa/lớp; bồi dưỡng cho 100% giáo viên về chương trình giáo dục phổ thông 2018 và có chế độ ưu đãi để thu hút đội ngũ cán bộ, giáo viên tích cực tham gia thực hiện chương trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phụ huynh về chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng chí đề nghị, Sở Nội vụ tập trung rà soát và sử dụng số chỉ tiêu cho khối tiểu học vẫn còn từ năm trước; tạm dừng sáp nhập trường học để đảm bảo trường, lớp cho học sinh.

Sở Tài chính xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các trường. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình giáo dục phổ thông 2018 tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Các huyện, thành phố chủ động đề xuất và thực hiện kế hoạch đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình.

Đối với Sở GD&ĐT, cần tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; thống kê cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên từng huyện còn thiếu; tổng hợp kinh phí đầu tư cho giáo dục giai đoạn từ năm 2021 – 2025; tổ chức tốt công tác tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên; chuẩn bị Hội đồng tuyển chọn sách giáo khoa để việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt hiệu quả cao.

Tin, ảnh Minh HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: