Thời Sự

Hội thảo khoa học "Vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay"

Thứ Năm, 05/12/2019

Ngày 5/12/2019, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo.

 

Các đồng chí: PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc; Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội thảo. Cùng dự, có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng hơn 180 đại biểu là nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học của Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Ủy ban Toàn quốc các Hội LHVHNT Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam và cơ quan quản lý văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá, lý giải thực trạng phê bình nói chung và ở từng loại hình văn học, nghệ thuật cụ thể, trên các phương diện cơ bản; tình hình đội ngũ, chất lượng chuyên môn, các khuynh hướng chính và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Các đồng chí: PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; PGS-TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Đồng thời, làm rõ thực trạng, khuynh hướng nghiên cứu, lý luận phê bình văn học, nghệ thuật hiện đại và hiện nay cũng như thời gian tới; vai trò của các nhà khoa học, lý luận phê bình đối với các loại hình văn học, nghệ thuật; giải pháp nào để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lý luận phê bình văn học, nghệ thuật trong thời kỳ hội nhập; vai trò của Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và cơ quan quản lý văn học nghệ thuật của Trung ương và các tỉnh, thành phố trong công tác quản lý lĩnh vực lý luận phê bình văn học, nghệ thuật định hướng cho sáng tác...

Các tham luận cũng chỉ rõ nguyên nhân hạn chế, đề xuất nhiều giải pháp tăng cường vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật trong thời gian tới để có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật hay phục vụ đời sống nhân dân.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã thông báo khái quát thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua và thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh Khánh Linh

Đồng chí mong muốn qua hội thảo, các đại biểu có thêm kinh nghiệm, kiến thức về lý luận, phê bình để sáng tạo ra các tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh sinh động đời sống, xã hội, có giá trị tư tưởng văn hóa, nghệ thuật cao, xây dựng con người mới năng động, yêu nước, yêu Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nội dung đã được đưa ra trong hội thảo và mong muốn với vai trò, vị trí, trách nhiệm của Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và các nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, nhà quản lý văn hóa, lãnh đạo các cơ quan văn học, nghệ thuật của Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ tổ chức tốt việc định hướng cho nghệ sĩ nhằm tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng cao.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và Ủy ban Toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cũng như các nhà nghiên cứu khoa học lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cả nước trong thời gian qua luôn bám sát sự vận động, phát triển của đời sống văn học, nghệ thuật, giới thiệu định hướng, động viên kịp thời người sáng tạo văn học, nghệ thuật, xây dựng nền văn học cách mạng Việt Nam lành mạnh. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, bất cập của lý luận phê bình trong hoạt động thực tiễn sáng tạo văn học, nghệ thuật của nước ta hiện nay.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, đề ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổng hợp, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, kịp thời đề ra các chủ trương, chính sách lãnh đạo thực hiện tốt vai trò lý luận phê bình trong thời gian tới.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan quản lý văn học, nghệ thuật của Trung ương và địa phương và Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhanh chóng khắc phục sự những hạn chế, kịp thời phát hiện, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng động viên các nhà lý luận phê bình nói chung và đội ngũ phê bình trẻ tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp; đồng thời, xây dựng một đội ngũ phê bình có trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết; hình thành hệ thống phê bình rộng khắp từ Trung ương tới cơ sở, bắt kịp với sự vận động và xu hướng sáng tác văn học, nghệ thuật hiện nay.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp thu các ý kiến tập hợp bổ sung vào báo cáo tham mưu lãnh đạo Đảng và Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xuân Hùng


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: