Thời Sự

Hôm nay, 5/12/2019: Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay”

Thứ Năm, 05/12/2019

Hôm nay, ngày 5/12/2019, tại Vĩnh Phúc, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức chương trình Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay”.

Tiến sỹ khoa học Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì họp báo. Ảnh Khánh Linh

Mục tiêu của hội thảo nhằm phân tích, đánh giá và lý giải thực trạng phê bình nói chung và ở từng loại hình văn học, nghệ thuật cụ thể; phân tích các yếu tố tác động đến phê bình hiện nay; đề xuất những kiến nghị, giải pháp thúc đẩy phát triển phê bình văn học, nghệ thuật trong thời gian tới. Trước khi diễn ra hội thảo, các tác giả văn học, nghệ thuật đã gửi tới Ban tổ chức hơn 70 tham luận với nhiều cách tiếp cận, lý giải vấn đề, xuất phát từ thực tiễn các lĩnh vực văn học, nghệ thuật và tập trung làm rõ chủ đề của hội thảo.

Kết quả của hội thảo sẽ là căn cứ để đánh giá thực trạng, xây dựng hệ thống giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển phê bình văn học, nghệ thuật, góp phần phát triển lĩnh vực văn học, nghệ thuật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong tình hình mới.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Kỳ họp thứ Bảy của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; thảo luận và cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Trước đó, chiều 4/12/2019, Tiến sĩ khoa học Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã trả lời câu hỏi của các phóng viên xung quanh một số nội dung, như: Giải pháp phát triển, đào tạo, tập huấn đội ngũ những người trẻ làm lý luận phê bình văn học, nghệ thuật; giải pháp để nâng cao vai trò, vị trí của phê bình văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay; cải thiện môi trường đào tạo phê bình chuyên nghiệp; việc cần thiết đưa phê bình vào nội dung giảng dạy, đào tạo chính quy của các trường đại học...

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: