Thời Sự

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh

Thứ Ba, 03/12/2019

Sáng 3/12/2019, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) thể thao tỉnh trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh kết luận buổi thẩm tra

Nghị quyết số 64 của HĐND tỉnh có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào việc hỗ trợ chế độ đối với VĐV, HLV thể dục thể thao thuộc đội tuyển các cấp của tỉnh cũng như hỗ trợ cho tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao hàng năm. Tuy nhiên, qua rà soát và đối chiếu nội dung Nghị quyết 64 với Thông tư 61 của Bộ Tài chính, Thông tư liên tịch số 200 của Bộ Tài chính và Bộ VH-TT&DL, Nghị định số 152 của Chính phủ và những quy định hiện hành mới được ban hành có nhiều nội dung không còn phù hợp, cần phải thay thế, bãi bỏ.

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thể thao tỉnh gồm 2 điều: Điều 1: Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thể thao tỉnh; trong đó, quy định chế độ dinh dưỡng được tính bằng mức tiền ăn đối với HLV, VĐV trong thời gian có mặt thực tế tập trung tập luyện, huấn luyện ở trong nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức cụ thể: Đội tuyển tỉnh 220.000 đồng/người/ngày, đội tuyển trẻ tỉnh 175.000 đồng/người/ngày, đội tuyển năng khiếu tỉnh 130.000 đồng/người/ngày.

Chế độ dinh dưỡng được tính bằng mức tiền ăn đối với HLV, VĐV trong thời gian tập trung thi đấu, mức cụ thể: 290.000 đồng/người/ngày; đội tuyển trẻ tỉnh 220.000 đồng/người/ngày; đội tuyển năng khiếu tỉnh 220.000 đồng/người/ngày. Chế độ dinh dưỡng đối với các đội thể thao khác: HLV, VĐV khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập, huấn luyện và thi đấu thực hiện chế độ dinh dưỡng theo tại Khoản 1, Khoản 2 điều này.

HLV, VĐV các đội tuyển của ngành Giáo dục tham gia tập luyện, huấn luyện và thi đấu Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc thực hiện theo chế độ dinh dưỡng như đối với đội tuyển trẻ tỉnh; HLV, VĐV đội tuyển cấp huyện, thành phố, ngành trong quá trình tập luyện, huấn luyện và thi đấu thực hiện chế độ dinh dưỡng như đối với đội tuyển năng khiếu tỉnh.

Điều 2: Tổ chức thực hiện. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết; Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết. Bãi bỏ Khoản 4, Điều 2; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 7, Khoản 8, Điều 3 và các nội dung khác có liên quan đến chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV tại Nghị quyết 64 của HĐND tỉnh.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí với nội dung của các văn bản dự thảo nghị quyết và tờ trình gửi HĐND đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV của tỉnh.

Kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh Trần Thanh Oai đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung mục sử dụng nguồn kinh phí vào dự thảo nghị quyết; điều chỉnh cách dùng từ chính xác đối với Thông tư 61; rà soát, cân nhắc để đưa các đội khác (như trong Khoản 3 dự thảo nghị quyết) cho phù hợp với thực tế nhưng phải đảm bảo đúng quy định của Thông tư 61. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu và sớm bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới.

Tin, ảnh Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: