Thời Sự

Thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Ba, 03/12/2019

* Sáng 3/12/2019, tại Sở Nội vụ, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 và dự thảo Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh năm 2020. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh chủ trì giám sát.

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh kết luận buổi thẩm tra tại Sở Nội vụ. Ảnh Dương Hà

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019, tổng số biên chế công chức của tỉnh được Bộ Nội vụ giao là 1.681 chỉ tiêu, trong đó: các cơ quan hành chính cấp tỉnh là 983 chỉ tiêu, các cơ quan hành chính cấp huyện là 659 chỉ tiêu. Số biên chế công chức trong các cơ quan hành chính của tỉnh đã thực hiện đến hết tháng 11/2019 là 1.566 người, đạt 95,4%.

Tổng số biên chế viên chức, hợp đồng mầm non được HĐND tỉnh phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 là 25.367 chỉ tiêu; trong đó, biên chế, hợp đồng đã thực hiện đến tháng 11/2019 là 22.341 người (đạt 88,1% chỉ tiêu giao).

Trong đó: biên chế khối sự nghiệp GD – ĐT được giao 19.451 chỉ tiêu và đã thực hiện đạt 86,4%; biên chế sự nghiệp y tế được giao 4.460 chỉ tiêu và đã thực hiện đạt 93,4% so với chỉ tiêu; biên chế sự nghiệp khác được giao 1.455 chỉ tiêu và biên chế đã thực hiện đạt 93,7%.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả, chủ động rà soát, sắp xếp biên chế công chức, số lượng người làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao và vị trí làm việc đã được phê duyệt. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động phân bổ biên chế, điều động, bố trí CCVC đảm bảo cân đối giữa các phòng, ban, đơn vị.

Việc tinh giản biên chế của tỉnh được thực hiện theo đúng lộ trình, quy định, Đến nay, tỉnh giảm được 6,7% viên chức. UBND các huyện, thành phố bố trí số cán bộ quản lý, giáo viên ở các cấp học, ngành theo định mức quy định. Một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành từng bước thực hiện cơ chế tự chủ về kinh phí hoạt động theo quy định của Chính phủ, nhằm giảm sự phụ thuộc vào biên chế và kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp hàng năm.

Sau khi thông qua báo cáo, các đại biểu đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, đề nghị Sở Nội vụlàm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết như: nguyên nhân cụ thể dẫn đến những bất cập; chỉ tiêu viên chức được giao chưa phù hợp với định mức giường bệnh được giao, chỉ tiêu lên lớp...

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác quản lý, sử dụng biên chế CCVC năm 2019. Đồng chí đề nghị việc thực hiện giao chỉ tiêu biên chế phải đảm bảo sự cân đối; cắt giảm biên chế phải trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm; cần xem lại những vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu giao biên chế đối với một số đơn vị sự nghiệp; rà soát, trả chỉ tiêu biên chế đối với giáo viên mầm non.

Đồng thời, cần có giải pháp quyết liệt để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các trường học, bậc học, các huyện, thành phố, việc sáp nhập phải đảm bảo thuận lợi trong các nhà trường, học sinh. Cần đổi mới cách thức quản lý, giao chỉ tiêu biên chế đối với khối giáo dục, y tế; tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp.

* Chiều 3/12/2019, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2019 của các cơ quan: VKSND tỉnh, TAND tỉnh và Cục THADS tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi thẩm tra.

Theo báo cáo của TAND tỉnh, năm 2019, TAND hai cấp thụ lý, giải quyết, xét xử được hơn 5.000/6.043 vụ, việc; đạt tỷ lệ gần 83%. Các Trung tâm hòa giải, đối thoại tại tòa đã thụ lý, giải quyết gần 1.600 đơn khởi kiện; tỷ lệ hòa giải thành chiếm hơn 55%; tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được tăng cường và đảm bảo thực chất; việc trả hồ sơ điều tra bổ sung có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; TAND hai cấp trong tỉnh thực hiện tốt việc công bố các bản án, quyết định của tòa án trên trang thông tin điện tử của TAND các cấp.

Năm 2019, VKSND hai cấp đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều biện pháp công tác, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đã đề ra. Trong năm, thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, VKSND hai cấp kiểm sát giải quyết được 2.106/2.343 tin, ra quyết định khởi tố gần 1.130 vụ; ban hành tổng số 38 bản kháng nghị, 145 bản kiến nghị và 27 bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Chất lượng công tác kiểm sát điều tra được nâng lên, đảm bảo việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt người phạm tội, không làm oan người vô tội… góp phần giữ vững ANCT-TTATXH.

Về công tác THADS, Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các chi cục trên địa bàn hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Toàn tỉnh đã thi hành xong số có điều kiện đạt 84% về việc và 42% số tiền, vượt 11% về việc và 8,5% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao; công tác giải quyết các vụ việc trọng điểm, các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, các vụ việc thu hồi khoản nợ của các tổ chức tín dụng có nhiều chuyển biến. Theo số liệu thống kê về kết quả giải quyết án có điều kiện trên toàn quốc, các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc đứng thứ 13/63 tỉnh thành về việc và 21/63 tỉnh thành về tiền.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đề nghị 3 cơ quan nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ nổi bật trong năm; thống nhất số liệu vụ, việc; phân tích cụ thể những tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đề nghị VKSND tỉnh làm rõ các số liệu liên quan đến án tham nhũng, hình sự và số đối tượng truy nã. Đối với TAND hai cấp cần làm rõ số liệu các vụ án bị hủy, sửa; đánh giá hiệu quả về việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động; nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ giải quyết các vụ việc trong năm cao… Trong công tác THA làm rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan…

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lê Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của 3 ngành trong năm 2019, giúp tỉnh giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp, kéo dài, bức xúc trong nhân dân. Đồng chí đề nghị VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong từng đơn vị; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh… Đồng thời, tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn thẩm tra và hoàn thiện báo cáo trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI.

Thanh Tuyền - Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: