Thời Sự

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Sáu, 29/11/2019

Chiều 29/11/2019, tại Sở Tài chính, Ban kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi thẩm tra. Ảnh Nguyễn Lượng

Tại buổi thẩm tra, Sở Tài chính đã báo cáo các nội dung: Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019 và xây dựng dự toán NSNN năm 2020; Báo cáo Kế hoạch tài chính- ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc tỉnh quản lý; Tờ trình Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đoàn thẩm tra đề nghị bổ sung, giải trình số thu chi ngân sách nhà nước chênh lệch so với quyết toán. Đánh giá, bổ sung thêm số nợ thuế, nguyên nhân một số khoản thu không đạt chỉ tiêu đề ra…

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình của Sở Tài chính và các cơ quan chuyên môn. Đồng tình với các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thu, chi ngân sách năm 2019; báo cáo kế hoạch tài chính 3 năm tiếp theo và một số nội dung khác. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn rà soát lại trong các báo cáo để có sự nhất quán về số liệu.

Hồng Tính

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: