Thời Sự

HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Thứ Năm, 28/11/2019

* Sáng 28/11/2019, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra một số tờ trình và dự thảo nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi thẩm tra. Ảnh Nguyễn Lượng

Theo tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các Nghị quyết HĐND tỉnh trước đây nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện và chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 106 công trình, dự án với tổng diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng đất là hơn 155ha đất trồng lúa; thu hồi danh mục 72 công trình, dự án với tổng diện tích 47,86ha đất trồng lúa; chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện 8 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 12ha rừng sản xuất.

Đối với tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện, để có cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục về thu hồi, giao đất, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2019, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất để thực hiện 116 công trình, dự án với tổng diện tích đất 233,85ha để UBND tỉnh có căn cứ chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013; thu hồi danh mục 112 công trình, dự án với tổng diện tích 225,72ha.

Cũng trong buổi thẩm tra, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình về bảng giá đất 5 năm, giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong tờ trình, dự thảo nghị quyết, tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh làm rõ căn cứ pháp lý của một số dự án đầu tư; rà soát lại tất cả các danh mục dự án thu hồi đất do các huyện, thành phố trình lên; bổ sung đánh giá tác động của bảng giá đất đối với việc thu hút đầu tư, sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đồng tình với sự cần thiết và căn cứ pháp lý ban hành các nghị quyết.

Đồng chí cũng yêu cầu UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các Nghị quyết HĐND tỉnh trước đây nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện.

Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu và sớm bổ sung, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết để trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới.

* Chiều 28/11/2019 Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức quà chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

Theo tờ trình, mức chi quà mừng thọ, chúc thọ có sự khác nhau tùy theo từng độ tuổi, thấp nhất là từ 400.000 đồng tiền mặt đối với người thọ từ 70 tuổi, cao nhất là 1.200.000 đồng tiền mặt với người hơn 100 tuổi và 1 gói quà bằng hiện vật. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 1/1/2020 với nguồn kinh phí hàng năm hơn 9,4 tỷ đồng.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đều thống nhất với nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời, cho ý kiến nâng trị giá quà tặng bằng hiện vật lên cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đề xuất tất cả người cao tuổi trong độ tuổi được mừng thọ đều có quà bằng hiện vật với mức trị giá quà như nhau.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thanh Oai nhấn mạnh việc tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nói chung và của tỉnh nói riêng đến công tác người cao tuổi, nhằm tôn vinh và phát huy giá trị tinh thần của người cao tuổi.

Đồng chí đề nghị Sở LĐ-TB&XH bổ sung vào tờ trình, nâng trị giá quà tặng hiện vật từ 150 nghìn đồng lên 300.000 đồng/gói quà; đồng thời bổ sung thêm Nghị định 96 của Chính phủ làm căn cứ xây dựng tờ trình.

P.VTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: