Thời Sự

Gần 60 cán bộ được chuyển đổi vị trí công tác nhằm ngăn ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 02/08/2021

Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức là một trong những biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước, các tổ chức xã hội có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác này.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 59 trường hợp là cán bộ công tác trong các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, kế toán, thủ quỹ, thanh tra xây dựng, đăng ký đất đai, địa chính và một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật… Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung xử lý nghiêm những địa phương, cơ quan, đơn vị không chấp hành việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: