Thời Sự

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 100%

Thứ Hai, 02/08/2021

Trên cơ sở sau khi thủ trưởng các sở, ban, ngành ký cam kết thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" với Chủ tịch UBND tỉnh, nhiều chỉ tiêu trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trước đây còn chưa được quan tâm thì nay đã được bổ sung và có sự thay đổi theo hướng tích cực.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Dương Chung

Trong tháng 7 năm 2021 (tính từ ngày 21/6 - 20/7), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận mới hơn 5.360 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang hơn 2.440 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ hơn 7.800 hồ sơ.

Đến hạn giải quyết gần 5.300 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn gần 5.290 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tăng cao (đạt 99,81%), đây là kết quả tốt nhất kể từ khi thành lập trung tâm.

Có 16 cơ quan, đơn vị trả kết quả giải quyết TTHC trước và đúng hạn đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm, quá hạn của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã liên tục giảm mạnh qua nhiều tháng gần đây (Sở Tư pháp còn 0,8%, Sở Tài nguyên và Môi trường còn 0,43% trong tháng 7/2021).

Sở LĐ-TB&XH, Sở NN&PTNT có hồ sơ giải quyết chậm, quá hạn phát sinh trở lại và Sở NN&PTNT có tỷ lệ này cao nhất (2,27%).

Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: