Thời Sự

Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, chế độ

Thứ Bảy, 23/11/2019

Chiều 22/11/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo một số văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách, chế độ. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Dương Hà
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong thời gian qua, mặc dù chúng ta đã cố gắng hoàn thiện nội dung các văn bản nhưng thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề bắt buộc tiếp tục phải hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể, tờ trình về Đề án tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với đội ngũ chuyên gia; tiêu chuẩn, chế độ đối với trợ lý, thư ký cũng đã có song hiện nay vẫn chưa hoàn chỉnh.

Vấn đề liên quan đến người đứng đầu tổ chức sau khi sáp nhập hoặc kiêm nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 37 và Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, trên thực tế thì chế độ kiêm nhiệm được giải quyết theo các văn bản hiện hành.

Tuy nhiên, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần phải xác định rõ chế độ cho chức danh nào là hợp lý, từ đó mới khuyến khích, động viên được sự đóng góp của cán bộ, người được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm.

Tiếp tục hoàn thiện nội dung văn bản liên quan đến các đồng chí không đủ tuổi tái cử chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị thông qua bầu cử, giới thiệu ứng cử, đề cử.

Ngoài ra, việc phân định chuyên gia với chức danh được bổ nhiệm phải được hiểu đúng, từ đó có chế độ đãi ngộ phù hợp, để mọi người không chỉ phấn đấu theo con đường lãnh đạo, quản lý mà có thể phấn đấu bằng con đường chuyên gia, hài lòng với sự đãi ngộ của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, chức danh trợ lý, thư ký lãnh đạo phải được rạch ròi, công khai, minh bạch, nhằm phát huy tốt nhất năng lực cá nhân, hoàn thành đúng chức trách nhiệm vụ được giao... Đồng chí đề nghị, góp ý của các đồng chí tập trung vào nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau; vấn đề cần sửa đổi, bổ sung.

Tại hội nghị, đại biểu góp ý vào dự thảo các văn bản: Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với người đứng đầu tổ chức sau khi sáp nhập hoặc kiêm nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 37- NQ/TW; Kết luận số 34- KL/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; Tờ trình việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người kiêm nhiệm đứng đầu tổ chức hoặc sau khi sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW hội nghị Trung ương 6; Kết luận số 34 ngày 7/8/2018 và Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Tờ trình về Đề án tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với đội ngũ chuyên gia; tiêu chuẩn, chế độ đối với trợ lý, thư ký các đồng chí lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước; Quy định tiêu chuẩn chức danh; nhiệm vụ, quyền hạn và chính sách, chế độ đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia, trợ lý, thư ký.

Ý kiến phát biểu của các đại biểu cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung dự thảo tờ trình, quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào một số vấn đề: cần quy định rõ thư ký của các đồng chí phó bí thư tỉnh ủy; chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh là thư ký chuyên trách hay cán bộ kiêm nhiệm; bổ sung thêm một số đối tượng được sử dụng thư ký, chế độ chính sách cho thư ký, tuy nhiên cần quy định rõ cụ thể số lượng thư ký được xem xét bố trí cho các chức danh; quy định rõ về tiêu chuẩn điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn; đề nghị làm rõ vị trí trợ lý, thư ký có phải là chức danh lãnh đạo, quản lý hay không để xác định tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm cụ thể rõ ràng; nên mở rộng chế độ chuyên gia cho các tỉnh, bởi các tỉnh cũng cần có chuyên gia và các tỉnh có khả năng đào tạo cũng như xây dựng chuyên gia. Đối với những người thôi tái cử, tái bổ nhiệm được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu nên có chế độ, chính sách khuyến khích động viên...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao ý kiến góp ý của các đại biểu. Trên cơ sở góp ý, Ban Tổ chức Trung ương tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện dự thảo; quá trình làm không được chậm trễ, nóng vội.

Bạch Dương


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: