Thời Sự

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Thứ Hai, 11/11/2019

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng 11/11/2019, Quốc hội làm việc tại hội trường, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Đại biểu Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc thảo luận tại tổ số 7 cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố Bắc Giang, Cần Thơ.

Thảo luận về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đa số các đại biểu nhất trí về sự cần thiết phải ban hành luật, nhằm góp phần hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư mang tính đặc thù, phản ảnh bản chất của mối quan hệ đối tác công và tư, khắc phục những khó khăn, bất cập đang tồn tại hiện nay và bảo đảm tính pháp lý ổn định, nâng cao hiệu quả thực hiện, tính khả thi của các dự án PPP.

Đại biểu Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: "Cần giải thích rõ cụm từ “Hoạt động đầu tư” và “Hoạt động quản lý nhà nước” trong hình thức đối tác công tư tại dự thảo luật. Vì chưa giải thích được hoạt động đầu tư đối tác công tư gồm những hoạt động nào?, hoạt động quản lý nhà nước gồm những hoạt động gì?. Nên cần phải giải thích rõ 2 cụm từ này, nếu không thì phải quy định rõ trong dự thảo luật”.

Về quy mô đầu tư của dự án PPP, đa số ý kiến cho rằng, việc quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP để áp dụng phương thức đầu tư PPP là cần thiết nhằm tránh tình trạng đầu tư tràn lan, không kiểm soát được rủi ro do các dự án PPP còn liên quan đến các nghĩa vụ từ phía khu vực công. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu, quy định cụ thể quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu đối với từng lĩnh vực, từng khu vực.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cho rằng: Với những dự án thuộc hình thức này cần thiết phải có hội đồng thẩm định. Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP cần phải được thực hiện thông qua đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu hoặc đấu thầu hạn chế để tránh rủi ro về lợi ích nhóm, lãng phí, thất thoát, giảm tính cạnh tranh và lựa chọn nhà đầu tư không có đủ năng lực thực hiện dự án.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Phát biểu tham luận tại hội trường, đại biểu Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, để tiếp tục hoàn thiện luật cần bổ sung một số nội dung: Chỉnh sửa lại nội dung chế độ chính sách kinh phí bảo đảm thành chế độ chính sách và công tác bảo đảm cho phù hợp với đặc điểm, tính chất; xem xét bổ sung về nguyên tắc quyền tài sản của cá nhân, tổ chức chủ sở hữu khi có tài sản đăng ký dự bị; đề nghị Chính phủ đánh giá tác động chính xác, cụ thể về các cơ sở huấn luyện dự bị động viên các tỉnh để Quốc hội có thêm cơ sở đánh giá và thông qua…

Tin, ảnh Linh Duy





TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: