Thời Sự

Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản.

Thứ Tư, 14/07/2021

Chiều 14/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản trong cả nước.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí: Ngô Chí Tuệ, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; Ngô Khánh Lân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh.

Lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh học tập Nghị quyết tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Hà

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, sớm đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Các đại biểu đã được nghiên cứu, quán triệt 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh vận dụng đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII cũng như quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.

Tập trung triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng; bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực… Duy trì và thực hiện tốt các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: