Thời Sự

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã Thanh Vân, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Tư, 14/07/2021

Ngày 14/7/2021, Hội Khuyến học xã Thanh Vân, huyện Tam Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Kim Ly

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Khuyến học xã Thanh Vân đã không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội, Đến nay, toàn xã có 17 chi hội khuyến học với hơn 2.200 hội viên, chiếm hơn 25% dân số toàn xã. Trong 5 năm xây dựng, Quỹ Khuyến học toàn xã đạt hơn 424 triệu đồng.

Công tác xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập được chú trọng đẩy mạnh. Đến nay, hơn 80% hộ đạt “Gia đình học tập”; 100% dòng họ đạt “dòng họ học tập”; 100% thôn dân cư đạt “Cộng đồng học tập", 3 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”.

Các cấp Hội Khuyến học cũng làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Khuyến học xã Thanh Vân đã khen thưởng hơn 1.000 học sinh giỏi các cấp, học sinh đỗ đại học với số tiền hơn 94 triệu đồng.

Với phương châm “Cần gì học nấy”, Trung tâm học tập cộng đồng xã phát huy tác dụng, là nơi tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt… thu hút hơn 11.700 lượt người dân tham gia học tập trong nhiệm kỳ qua.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học xã Thanh Vân tiếp tục phát triển tổ chức hội vững mạnh từ xã đến thôn, dòng họ và các nhà trường.

Chú trọng nâng cao nhận thức, năng lực công tác của cán bộ hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập; xây dựng mạng lưới thông tin tuyên truyền rộng khắp.

Tích cực xây dựng Qũy Khuyến học, khuyến tài; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; nhân rộng các mô hình, tấm gương “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào khuyến học, khuyến tài… từ đó, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thực sự là phong trào quần chúng sâu rộng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã, nhiệm kỳ 2021- 2026 và bầu đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học cấp trên. Tại đại hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016-2021 được khen thưởng.

Minh HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: