Thời Sự

Quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Thứ Hai, 21/10/2019

Ngày 21/10/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và quán triệt các văn bản của TW Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cho cán bộ chuyên trách Hội Nông dân (HND) tỉnh, các huyện, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Trịnh Đình Mao, Ủy viên BCH TW HND Việt Nam, Chủ tịch HND tỉnh nhấn mạnh những nội dung, ý nghĩa của lớp bồi dưỡng. Đồng thời, lưu ý một số nội dung để buổi học tập, triển khai các nghị quyết đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Công an tỉnh, HND tỉnh truyền đạt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong tình hình mới; tuyên truyền, quán triệt 3 Nghị quyết số 4, 5 và 6 ngày 5/8/2019 của BCH TW HND Việt Nam khóa VII về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ HND Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; đẩy mạnh chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên HND Việt Nam”; quán triệt các nhiệm vụ công tác hội, phong trào nông dân năm 2019. Đồng thời, phát động phong trào “Nông dân Vĩnh Phúc tham gia xây dựng và bảo vệ môi trường"

Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân; thực hiện có hiệu quả vai trò của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng phồn vinh và phát triển.

 Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: