Thời Sự

Thu hồi hơn 1.500 m2 đất để thực hiện dự án mở rộng nhà thờ giáo xứ Vinh Tiến

Thứ Năm, 17/10/2019

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thu hồi hơn 1.500 m2 đất của UBND xã Bá Hiến (đất Nhà văn hóa thôn Vinh Tiến) để giao cho Giáo xứ Vinh Tiến thực hiện dự án: Mở rộng khuôn viên Nhà thờ giáo xứ Vinh Tiến tại xã Bá Hiến (huyện Bình Xuyên). Thời hạn giao đất lâu dài với hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất. Vị trí, ranh giới khu đất giao cho Giáo xứ Vinh Tiến thể hiện theo các chỉ giới trên Trích lục Mảnh trích đo địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 16/9/2019, đã được Sở TN&MT xác nhận.

Giáo xứ Vinh Tiến có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới được giao; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng; đăng ký sử dụng đất với Sở TN&MT để được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

UBND huyện Bình Xuyên, UBND xã Bá Hiến có trách nhiệm chỉnh lý hồ sơ địa chính lưu tại cơ quan, giám sát việc triển khai, xây dựng các công trình của Giáo xứ Vinh Tiến đảm bảo đúng mốc giới được giao; hướng dẫn Giáo xứ Vinh Tiến hoàn thiện các thủ tục theo quy định nếu có trước khi xây dựng các công trình trên đất. Sở TN&MT có trách nhiệm tổ chức giao đất tại thực địa cho Giáo xứ Vinh Tiến để thực hiện dự án; chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Ngọc Mai


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: