Thời Sự

Ủy ban MTTQ tỉnh: Giao ban công tác mặt trận quý III năm 2019

Thứ Tư, 16/10/2019

Ngày 16/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác mặt trận quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh Trường Khanh

Quý III/2019, MTTQ các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp ủy, HĐND các cấp đến các tầng lớp nhân dân; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam.

Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm công tác nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Công tác an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai, nhân đạo, từ thiện được MTTQ các cấp triển khai tích cực, đến nay, huy động xây dựng mới 13 nhà đại đoàn kết cho người nghèo với tổng số tiền 670 triệu đồng; hoàn thiện tổ chức bàn giao 51 nhà đại đoàn kết giai đoạn 1 theo chương trình phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn; hỗ trợ 10 con bò giống với số tiền 100 triệu đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung như việc triển khai thực hiện công tác giảm sát, phản biện xã hội và đối thoại năm 2019; công tác triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư; tình hình, nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân theo quy định và Đề án số 11 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đánh giá cao sự vào cuộc của MTTQ các cấp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Để nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận quý IV/2019 đạt hiệu quả, đồng chí đề nghề MTTQ các cấp tiếp tục rà soát các nội dung công việc theo 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận, cụ thể hóa các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương cơ sở; đẩy mạnh việc thành lập các Tổ tuyên truyền vận động nhân dân; nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội theo tinh thần Đề án số 11 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về: Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác dồn điền, đổi ruộng và giải quyết đất dịch vụ; việc triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, để hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm đạt hiệu quả cao. Triển khai đồng bộ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: