Thời Sự

Ủy ban MTTQ tỉnh: Giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh

Thứ Ba, 15/10/2019

Ngày 15/10/2019, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh và các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đảm bảo cho các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện, xã năm 2019 với UBND thành phố Vĩnh Yên; UBND phường Đồng Tâm, Tích Sơn và xã Định Trung.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kết luận hội nghị Ảnh Dương Hà

Thực hiện chức năng giám sát của MTTQ, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh đã giám sát về chế độ kinh phí cho: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; công tác hòa giải và hoạt động của tổ hòa giải cơ sở, ban TTND, ban GSĐT của cộng đồng ở xã, phường; mức kinh phí cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp xã, thôn, tổ dân phố; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; cho thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo báo cáo của UBND thành phố Vĩnh Yên, năm 2019 thành phố đã bố trí dự toán và thực hiện phân bổ kinh phí cho hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trên địa bàn đạt gần 3.400 tỷ đồng. Riêng thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, thành phố đã bố trí dự toán cho UBND các xã, phường năm 2019 đạt gần 16 tỷ đồng. Việc thực hiện các chế độ, chính sách cho MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố theo các nghị quyết của HĐND tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động….

Trên cơ sở báo cáo thực hiện kinh phí dành cho MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội hoạt động của UBND thành phố và các đơn vị cho thấy việc chi kinh phí theo nghị quyết của HĐND tỉnh còn lúng túng do MTTQ cơ sở chưa có kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm; chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn; chưa bám sát các nghị quyết của HĐND tỉnh; trình độ chuyên môn của một số cán bộ tổ dân phố của MTTQ; các tổ chức chính trị xã hội của xã, phường còn hạn chế.

Kết luận cuộc giám sát, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố Vĩnh Yên tiếp tục chỉ đạo MTTQ các xã, phường thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Đồng chí đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí để MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố hoạt động hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cơ sở trong thực hiện kinh phí theo các nghị quyết của HĐND tỉnh kịp thời, đúng quy định. MTTQ thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động cho từng năm; hướng dẫn cho MTTQ xã, phường tổ chức triển khai đạt hiệu quả.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: