Thời Sự

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thứ Hai, 14/10/2019

Chiều 14/10/2019, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể".

Cùng dự, có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc, có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Nguyễn Lượng

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, sau 15 năm thực hiện nghị quyết, hoạt động khu vực kinh tế tập thể (KTTT), mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến hết năm 2018, cả nước có hơn 101.400 tổ hợp tác (THT), tăng 0,58% so với cùng kỳ năm 2003.

Các THT thu hút hơn 1,3 triệu thành viên tham gia, giải quyết việc làm cho khoảng 1,1 triệu lao động thường xuyên. Toàn quốc có gần 22,9 nghìn HTX, tăng 59%; 74 liên hiệp HTX, tăng gấp 2,8 lần so với năm 2003. Các THT, HTX, liên hiệp HTX đã từng bước thoát khỏi tình trạng yếu kém. Đặc biệt, từ khi Luật HTX năm 2012 ban hành, số HTX hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 55% đối với các HTX nông nghiệp và từ 50 - 83% với các HTX phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể" ở nhiều địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức nên hiệu quả không cao; việc sơ, tổng kết thực hiện nghị quyết còn nặng tính hình thức, thậm chí còn có biểu hiện bệnh thành tích; công tác nghiên cứu lý luận, thực tiễn, tuyên truyền về KTTT còn yếu; một số cấp ủy đảng chưa nhận thức đúng, đầy đủ tinh thần của nghị quyết, chưa thấy rõ vị trí, vai trò của HTX trong việc phát triển KT-XH của địa phương nên mới chỉ dừng lại ở chủ trương, chưa có chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, không có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các HTX trong quá trình thực hiện.

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các HTX đi vào cuộc sống chưa nhiều, số lượng HTXđược thụ hưởng còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX ở một số nơi còn bị buông lỏng; tốc độ tăng trưởng của khu vực KTTT còn chậm, thiếu ổn định; tỷ lệ đóng góp vào GDP còn thấp, chưa đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra; việc xây dựng các mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản còn ít; công tác nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả chưa được triển khai rộng rãi…

Tại hội nghị, các địa phương đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết; đồng thời, kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã đạt được sau 15 năm thực hiện nghị quyết. Đồng chí yêu cầu, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương trong cả nước cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển KTTT; rà soát các nội dung của Luật HTX năm 2012 và văn bản hướng dẫn để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về KTTT trên toàn quốc; tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển KTTT phù hợp với khả năng nguồn lực của Nhà nước. Có chính sách ưu tiên đối với các tổ chức KTTT, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, địa bàn khó khăn.

Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương để hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển HTX. Hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tập trung và thống nhất từ trung ương đến địa phương, bảo đảm thực hiện hiệu quả nội dung quản lý nhà nước về KTTT. Xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên cả nước; phát huy vai trò và trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc trong việc vận động, giáo dục quần chúng, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển KTTT, HTX và thực hiện các quy định pháp luật về kinh tế tập thể; củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố; khuyến khích học tập các mô hình HTX ở các nước trên thế giới...

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở NN&PTNT, Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành liên quan tham mưu các văn bản về phát triển nâng cao hiệu quả KTTT trong thời gian tới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển KTTT; củng cố chất lượng các HTX hiện có; nâng cao chất lượng các HTX để đạt mục tiêu các HTX kiểu mới; tiếp tục tham mưu để có những chính sách hỗ trợ phát triển mô hình KTTT về đất đai, vốn, nguồn nhân lực; tiếp tục xây dựng các HTX kiểu mới gắn với thực hiện chương trình OCOP.

Thanh Huyền
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: