Thời Sự

Thẩm tra Tờ tình dự thảo Nghị quyết về cơ chế đầu tư tu bổ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai, 14/10/2019

Chiều 14/10/2019, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh đã thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về cơ chế đầu tư tu bổ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Chung

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có hơn 1.300 di tích, đến thời điểm này đã có 488 di tích được xếp hạng các cấp, 125 di tích đã, đang xuống cấp nặng, nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Trong số 3 di tích Quốc gia đặc biệt, có 2 di tích xuống cấp nặng từ 70 - 80%; 28/65 di tích cấp quốc gia và 95/420 di tích cấp tỉnh xuống cấp từ 60% trở lên.

Từ năm 2011 - 2017, toàn tỉnh có 41 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 13 di tích xếp hạng cấp tỉnh được đầu tư tu bổ, với tổng nguồn vốn xã hội đầu tư hơn 487 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hơn 171 tỷ đồng.

Nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác tu bổ di tích xếp hạng trên địa bàn chủ yếu tập trung vào một số di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia. Đối với các di tích xếp hạng quốc gia còn lại, di tích cấp tỉnh nguồn ngân sách nhà nước đầu tư hỗ trợ rất ít.

Do vậy, nguồn kinh phí đầu tư tu bổ di tích trong những năm qua chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế tu bổ di tích. Một số di tích xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng chưa được ưu tiên tu bổ kịp thời gây bức xúc trong nhân dân.

Từ thực tế trên, UBND tỉnh xây dựng Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

Trong đó, ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư đối với hạng mục kiến trúc gốc của di tích giai đoạn 2019-2025, đầu tư tu bổ đối với các di tích đã xếp hạng xuống cấp nặng, xuống cấp nghiêm trọng; đối với các di tích xếp hạng xuống cấp từ 60% trở xuống, tùy theo khả năng cân đối ngân sách, UBND tỉnh xem xét đưa vào danh sách đầu tư của những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất việc xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 là rất cần thiết, nhằm nâng cao vai trò của nhà nước trong công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn, đồng thời, phát huy các giá trị của di sản văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy KT - XH của tỉnh.

Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị cần xem xét, làm rõ hơn một số nội dung trong tờ trình dự thảo nghị quyết như: Cần cân nhắc tên gọi của nghị quyết, xác định cụ thể để phân loại di tích lịch sử văn hóa được tu bổ; bổ sung phần căn cứ pháp lý; nội dung của nghị quyết, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cần gộp vào nội dung từng điều khoản trong nghị quyết đảm bảo khoa học, tránh trùng lặp; điều kiện hỗ trợ cần cụ thể hơn để có mức hỗ trợ phù hợp; xem xét lại mức hỗ trợ để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện nghị quyết…

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh, bổ sung về tên gọi nghị quyết và căn cứ pháp lý nhằm đảm bảo chặt chẽ; nội dung cần thể hiện rõ nguyên tắc và mức hỗ trợ nhằm đảm bảo tính khả thi trong thực hiện nghị quyết.

Đồng thời, cần thống nhất làm rõ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư tu bổ hệ thống di tích và cách thức thực hiện cho phù hợp. Sau khi nghị quyết được ban hành đề nghị UBND tỉnh có hướng dẫn cụ thể.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: