Thời Sự

Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Sáu, 11/10/2019

Chiều ngày 11/10/2019, tại Sở Tài chính, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm: Báo cáo về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chuyên đề tự chủ Bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018 đối với kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đã cấp theo đầu giường bệnh năm 2017 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập tỉnh Vĩnh Phúc; tờ trình về phương án sử dụng số tiền thuê đất thu về ngân sách cấp tỉnh phát sinh từ đấu giá quyền sử dụng đất thuê trên diện tích đất còn lại của KCN Bá Thiện (Bình Xuyên). Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng kết luận tại buổi thẩm tra. Ảnh Nguyễn Lượng

Theo báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước chuyên đề tự chủ bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018 đối với kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đã cấp theo đầu giường bệnh năm 2017 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập tỉnh Vĩnh Phúc, Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính và Sở Y tế kiểm tra, xác định mức độ tự chủ của 8 trung tâm y tế tuyến huyện và báo cáo HĐND tỉnh xem xét quyết định đối với phần kinh phí ngân sách Nhà nước cấp năm 2017 là hơn 43 tỷ đồng.

Đồng thời, xem xét quyết định về việc cấp kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2017 đối với 3 bệnh viện đã đảm bảo tự chủ chi thường xuyên năm 2017, bao gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên và Bệnh viện Sản nhi tỉnh với số tiền hơn 73 tỷ đồng.

UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh phương án xử lý: Cho phép 3 bệnh viện tuyến tỉnh và 8 trung tâm y tế tuyến huyện được trích khoản kinh phí đã cấp năm 2017 để bổ sung Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp tại từng cơ sở khám chữa bệnh giai đoạn 2019-2022, tương ứng với số kinh phí do Kiểm toán Nhà nước kiến nghị để trình xin ý kiến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI là trên 103 tỷ đồng.

Cũng trong buổi thẩm tra, đại diện Sở Tài chính trình bày tờ trình về phương án sử dụng số tiền thuê đất thu về ngân sách cấp tỉnh phát sinh từ đấu giá quyền sử dụng đất thuê trên diện tích đất còn lại của KCN Bá Thiện (Bình Xuyên). Hiện, số tiền thuê đất 768,8 tỷ đồng đã được thu về ngân sách cấp tỉnh. UBND tỉnh dự kiến phân bổ 50% số tiền thu được để tạo nguồn cải cách tiền lương; số tiền còn lại phục vụ hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho huyện Bình Xuyên để thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện, ưu tiên cho dự án tại các xã Bá Hiến và Thiện Kế.

Kết luận buổi thẩm tra, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng đồng tình với kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và phương án đề xuất của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế tăng cường kiểm tra việc sử dụng khoản kinh phí trên nhằm thực hiện đúng nguồn, khoản mục.

Đối với tờ trình về phương án sử dụng số tiền thuê đất thu về ngân sách cấp tỉnh phát sinh từ đấu giá quyền sử dụng đất thuê trên diện tích đất còn lại của KCN Bá Thiện, đồng chí yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên có báo cáo bổ sung giải trình cụ thể phương án sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ; bổ sung thêm nội dung cho phụ lục dự thảo Nghị quyết về phương án sử dụng tiền thuê đất thu về ngân sách cấp tỉnh.

Phùng Hải


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: