Thời Sự

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Thứ Năm, 10/10/2019

Ngày 10/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá công tác dân tộc và tôn giáo 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Văn Bằng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Dương Hà

Ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động ban hành các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn. Trong đó, chỉ đạo MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đồng bào tôn giáo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các chương trình phát triển KT-XH của tỉnh, tham gia thực hiện hiệu quả các cuộc vận động của MTTQ phát động.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS triển khai các hoạt động ủng hộ, nhân đạo, từ thiện nhân dịp các ngày lễ trọng; phòng, chống đạo lạ hoạt động trái phép; tham gia giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tôn giáo, xây dựng và nhân rộng các mô hình họ giáo, đồng bào dân tộc tiêu biểu…

Tại hội nghị, lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố đã phản ánh tình hình, những vấn đề phức tạp về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Trên cơ sở phản ánh của các địa phương, lãnh đạo MTTQ tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tham mưu cấp ủy để kịp thời giải quyết nhằm ổn định tình hình trên địa bàn.

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, lãnh đạo MTTQ tỉnh đề nghị, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS, tôn giáo thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; quán triệt, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn MTTQ các cấp về quy trình lựa chọn, bồi dưỡng, quản lý, phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong các tôn giáo; giúp đỡ các khu dân cư vùng đồng bào DTTS, vùng đồng bào tôn giáo tổ chức tốt những ngày lễ trọng; ngày đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: