Thời Sự

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng tăng cường sức mạnh quốc phòng

Thứ Năm, 03/10/2019

Sáng 3/10/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2009 - 2019

Trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì phát biểu tại hội nghị. Ảnh Trường Khanh

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo và tổ chức xây dựng các tiềm lực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo hướng toàn diện, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm sát với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh; tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao. Thường xuyên lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện bảo đảm sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng dự bị động viên được xây dựng theo đúng Pháp lệnh, chất lượng các đơn vị dự bị động viên từng bước được nâng lên theo hướng gần, gọn địa bàn “quân đâu cán đó”. Lực lượng dân quân tự vệ xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, lấy xây dựng chất lượng chính trị làm cơ sở.

Lực lượng công an chính quy được xây dựng củng cố đủ về số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã thực hiện tốt việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

Hàng năm, tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ như: Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; diễn tập phòng chống lụt bão, cứu nạn cứu hộ; giải quyết chính sách quân đội và hậu phương quân đội; bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; quy hoạch xây dựng thế trận quân sự, xây dựng công trình chiến đấu; tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhân Ngày hội quốc phòng toàn dân; triển khai phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương, đơn vị…

Để nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 2 về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao trách nhiệm tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Tập trung xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh; đổi mới biện pháp trong đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0; tiếp tục rà soát, đẩy mạnh xây dựng các công trình phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; tăng cường mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với xây dựng quốc phòng an ninh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao quân sự, công an tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách xây dựng thế trận khu vực phòng thủ gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng cho 8 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: