Thời Sự

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2019

Thứ Sáu, 20/09/2019

Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2019, bàn và thống nhất một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Duy Thành, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì hội nghị. Dự phiên họp, có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp. Ảnh Nguyễn Lượng

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Đề án Nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân Vĩnh Phúc; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019; phân khai, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016- 2020).

Về nội dung báo cáo Đề án Nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân tỉnh, các đại biểu đề nghị cần đánh giá rõ hơn thực trạng phát triển của Vĩnh Phúc; phân tích những khó khăn, thách thức mà tỉnh phải đối mặt trong quá trình phát triển KT- XH; những yếu tố tác động đến thu nhập, đời sống người dân; từ đó, đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, nhất là giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh: Mặc dù những năm qua, KT- XH của tỉnh phát triển, song thực tế thu nhập, đời sống của người dân còn thấp so với một số tỉnh có cùng điều kiện phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu kỹ đề án, tham mưu với tỉnh đề ra cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể để nâng cao thu nhập, đời sống người dân. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn chỉnh đề án để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong nội dung đề án, cần nêu rõ lộ trình, mục tiêu cụ thể; viết ngắn gọn, dễ hiểu, nêu bật được thực tiễn của Vĩnh Phúc; làm rõ vai trò Nhà nước, doanh nghiệp và chính người dân trong việc nâng cao thu nhập, đời sống người dân; chỉ rõ nguồn lực để thực hiện đề án.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tham gia vào thực hiện kế hoạch đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện, chủ đầu tư khẩn trương chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Đôn đốc việc thực hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm của nhà thầu; rà soát tiến độ các dự án để đề xuất UBND tỉnh thu hồi hoặc điều chuyển đối với các dự án chậm tiến độ, dự án không có khả năng giải ngân năm 2019; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, triển khai các dự án theo đúng yêu cầu đặt ra. Đối với danh mục các dự án đầu tư công đủ điều kiện trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đề xuất dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đặc biệt là thẩm định các nguồn vốn, đề xuất chủ trương đầu tư xong trước ngày 25/9/2019 để trình HĐND; các cơ quan được giao nhiệm vụ nếu không thực hiện được phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh.

Căn cứ báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả giải quyết đất dịch vụ trên địa bàn tỉnh, giải quyết các tồn tại liên quan đến việc đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa giao được đất cho nhân dân, đến thời điểm ngày 18/9/2019, toàn tỉnh đã giải quyết được 104,82ha/127,59 ha đất dịch vụ cần chỉ trả, đạt tỷ lệ hơn 80%. Ngoài huyện Yên Lạc đã hoàn thành việc chi trả 100% đất dịch vụ cho dân từ năm 2018 và 2 huyện có tỷ lệ giải quyết hơn 90% là Vĩnh Tường, Sông Lô thì các huyện, thành phố còn lại đều giải quyết đất dịch vụ chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo dứt điểm quy hoạch liên quan đến đất; trong đó, ưu tiên quy hoạch đất dịch vụ; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ giao đất; UBND các huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải quyết dứt điểm điểm tồn đọng về đất đai.

Phiên họp cũng nghe và tham gia ý kiến vào báo cáo dự thảo sửa đổi điều chỉnh Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND về chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; dự thảo nghị quyết của HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 716 của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục các dự án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và thông qua danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn tăng thu, thưởng vượt thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương...

Hồng ChiếnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: