Thời Sự

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2021: Tập trung thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa duy trì phát triển KT - XH

Thứ Ba, 22/06/2021

Ngày 22/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, bàn và thông qua một số nội dung, các chuyên đề trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn, Vũ Chí Giang, Nguyễn Văn Khước chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Chu Kiều

Phiên họp thảo luận và thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phân bổ kế hoạch vốn trong năm 2020 cho các dự án, nhiệm vụ từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, cải cách tiền lương, dự phòng, kết dư ngân sách cấp tỉnh; các nội dung chuyên đề trình HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm 2021.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH trong điều kiện nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, giải pháp điều hành thúc đẩy SXKD và tập trung các nguồn lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

Tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển các hoạt động KT - XH, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư trong nước tăng khá; an sinh xã hội được đảm bảo; dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản được kiểm soát; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Theo báo cáo, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 ước tăng 14,21% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, CN- XD tăng 21,98%, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,78%, dịch vụ tăng 7,54 %. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 17.128 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh thu hút được 177,66 triệu USD vốn FDI (bằng 97,3% so cùng kỳ năm 2020 và đạt 44,4% kế hoạch) với 15 dự án đầu tư mới và 13 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn; thu hút vốn đầu tư DDI đạt 7.509,2 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2020. Có 620 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 7.615 tỷ đồng; ước có 6.880 lao động được giải quyết việc làm mới; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,7%...

Xác định thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song các cấp, các ngành đã tập trung ưu tiên nhân lực, nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm. Nhiều dự án, công trình đã được hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư.

Công tác quyết toán vốn đầu tư tiếp tục được tăng cường, chuyển biến tích cực do đã quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Tính đến ngày 31/5, toàn tỉnh thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán 212 hồ sơ dự án, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020.

Khẳng định những kết quả nổi bật trong phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Yêu cầu Sở KH&ĐT tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cấp, các ngành cần tập trung làm rõ các điểm nghẽn, từ đó, xây dựng giải pháp tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, thực hiện tốt các khâu đột phá thúc đẩy phát triển KT- XH. Đồng thời, tập trung triển khai tốt các giải pháp nhằm thực hiện thành công “mục tiêu kép” - vừa chống dịch vừa duy trì phát triển KT - XH.

Đối với các các tờ trình, dự thảo nghị quyết: Điều chỉnh Nghị quyết số 155 của HĐND tỉnh; quy định chức danh, số lượng bố trí, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và các nội dung chuyên đề về phân bổ chi tiết các khoản chi thường xuyên trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021; quy định hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó tổ dân phòng; về phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình năm 2021 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt danh mục các dự án chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh; quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Phúc; Đề án phát triển Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên giai đoạn 2021 - 2025.

Hồng ChiếnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: