Thời Sự

Thành phố Vĩnh Yên: Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện công trình Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Thứ Ba, 22/06/2021

Ngày 22/6, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện công trình Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Nam) tại phường Tích Sơn.

Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên Lương Văn Long chỉ đạo buổi cưỡng chế tại Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường song song đường sắt Hà Nội-Lào Cai (tuyến phía Nam) phường Tích Sơn. Ảnh: Dương Chung

Dự án Khu tái định cư phục vụ GPMB đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai (tuyến phía Nam) tại phường Tích Sơn có tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là 4.491,8 m². Tổng số các hộ dân đã có quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường để phục vụ dự án là 15 hộ dân và UBND phường Tích Sơn.

Đến nay, đã có 12 hộ dân và UBND phường Tích Sơn nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, với diện tích 4.205,3 m2. Còn 3 hộ chưa nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng, với diện tích 286,5 m2.

Sau khi UBND thành phố Vĩnh Yên ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND phường Tích Sơn tiến hành tuyên truyền, vận động nhiều lần.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế. Ảnh: Dương Chung

Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt, không bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án.

Để đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật, Ban Thực hiện cưỡng chế, UBND thành phố đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên đối với 3 hộ dân không nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng dự án.

Buổi cưỡng chế diễn ra đảm bảo an toàn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: