Thời Sự

Sẽ cưỡng chế thu hồi đất đợt 2 tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường

Thứ Hai, 21/06/2021

Dự án khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường thuộc dự án Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 1848/TTg-NN và đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 05 về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị chức năng của huyện Vĩnh Tường phối hợp với UBND thị trấn Tứ Trưng kiểm đếm, đo đạc số diện tích đất các hộ chưa nhận tiền bồi thường, GPMB để xây dựng phương án cưỡng chế vào cuối tháng 6/2021

Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện Vĩnh Tường được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2783 về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Vĩnh Tường và Quyết định số 761 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Tường.

Để dự án được triển khai, UBND huyện Vĩnh Tường phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB) tại Quyết định số 131 và Quyết định số 307, với tổng số tiền được phê duyệt hơn 56,7 tỷ đồng/334 chủ sử dụng/256.610,01 m2.

Hội đồng bồi thường, GPMB đã phối hợp với UBND thị trấn Tứ Trưng, chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường, GPMB và được đa số các hộ ủng hộ, nhận tiền, bàn giao đất theo quy định.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với các hộ cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất. Trong đợt 1, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của huyện đã thi hành cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ.

Dự án đến nay còn 14 hộ chưa nhận tiền bồi thường, GPMB với diện tích 8.146,7m2. Các phòng, ban của huyện phối với UBND thị trấn Tứ Trưng tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng các hộ vẫn không đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để xây dựng dự án.

Ngày 14/6, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường ban hành 14 quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 hộ gia đình (gồm: Ông Nguyễn Văn Lương (Lượng), ông Đặng Văn Huyên, bà Nguyễn Thị Đốm, bà Văn Thị Tý, bà Văn Thị Xuân, cùng có địa tại khu 1, thị trấn Tứ Trưng; hộ ông Phan Văn Chính, ông Nguyễn Văn Thành, bà Vũ Thị Bé (bà Bé đã chết, đại diện hộ là ông Nguyễn Văn Thành - con trai bà Bé), ông Phan Văn Tiến, bà Nghiêm Thị Phượng (bà Phượng đã chết, đại diện hộ là bà Nguyễn Thị Tân - con gái bà Phượng), ông Phan Văn Sơn (ông Sơn đã chết, đại diện hộ là bà Đặng Thị Phẩm - vợ ông Sơn), ông Phan Văn Tý (ông Tý đã chết, đại diện hộ là bà Đặng Thị Quỳ - vợ ông Tý), ông Nguyễn Văn Tý (Mai), bà Đỗ Thị Điệt (bà Điệt đã chết, đại diện hộ là ông Phan Văn Chính - con trai bà Điệt), cùng có địa chỉ tại khu 2, thị trấn Tứ Trưng.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 2789 về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 14 hộ gia đình nêu trên.

Ngày 16/6, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tổ chức buổi đối thoại với đại diện 14 hộ gia đình, tuy nhiên, chỉ có đại diện hộ bà Điệt tham gia đối thoại, còn lại 13 hộ vắng mặt đều không có lý do.

Tại buổi đối thoại, hộ bà Điệt có ý kiến: Gia đình đã hiểu ý nghĩa của dự án và đề nghị hỗ trợ gia đình phần diện tích tăng so với diện tích được giao như các hộ khác; gia đình về bàn bạc và thống nhất nhận tiền vào ngày 17/6. Tuy nhiên đến nay, hộ gia đình vẫn chưa nhận tiền bồi thường.

Ngày 18/6, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã ban hành Thông báo số 166 về việc thi hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường; thời gian thực hiện, bắt đầu từ 7 giờ ngày 30/6.

Hiện nay, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của huyện Vĩnh Tường và UBND thị trấn Tứ Trưng tiếp tục tuyên truyền, vận động 14 hộ gia đình nêu trên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Nếu các hộ vẫn cố tình không chấp hành, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất sẽ thi hành cưỡng chế thu hồi đất để GPMB theo đúng nội dung thông báo theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Mai AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: