Thời Sự

Xây dựng xã hội học tập theo hướng hình thành hệ thống giáo dục mở

Thứ Sáu, 18/06/2021

Đó là nội dung chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Quyết định số 89 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" do Bộ GDĐT tổ chức vào sáng 18/6. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc, có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020". Ảnh: Dương Chung

8 năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ GDĐT với các bộ, ngành và nỗ lực của các địa phương, các cơ quan, tổ chức xã hội, Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2012-2020”.

Mô hình XHHT trên địa bàn hành chính cấp xã được định hình và đang trên đà phát triển. Các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố học tập… phát triển mạnh. Nhiều mô hình học nghề, học chuyên môn nghiệp vụ được các tổ chức chính trị xã hội sáng tạo thành mô hình học tập đa dạng, cơ động và linh hoạt.

Nhiều doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học mở các khóa học, lớp học dành cho người lớn, nhất là khóa học trực tuyến để phát triển XHHT suốt đời…

Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15-60 đạt 97,85%; 90,8% người biết chữ tiếp tục học tập và không mù chữ trở lại, cao hơn 0,8% mục tiêu đề án đề ra. Gần 70% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao KHKT, công nghệ sản xuất tại các Trung tâm học tập cộng đồng. 66,97% công nhân, lao động có trình độ THPT và tương đương…

Trong giai đoạn mới, Việt Nam đặt mục tiêu tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng XHHT theo định hướng hình thành hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, liên thông.

Phấn đấu đến năm 2030, có 85% tỉnh, thành đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo; 80% tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 100% CBCCVC được đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số và được bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp. 80% trường đại học, cao đẳng tham gia xây dựng tài nguyên giáo dục mở phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân...

Để đạt được các mục tiêu này, Bộ GDĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; ưu tiên bố trí kinh phí cho các địa phương tiếp tục xây dựng XHHT.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Bộ GDĐT trong triển khai xây dựng XHHT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng XHHT; tăng cường ứng dụng CNTT, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời.

Tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học liên thông qua hệ thống các cơ sở GDTX để cung ứng và gia tăng nguồn tài nguyên học liệu mở, mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng gắn với xóa mù chữ và dạy nghề ngắn hạn; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát định kỳ, hằng năm và có chế độ khen thưởng kịp thời các đơn vị tích cực triển khai công tác xây dựng XHHT…

Tại hội nghị, Bộ GDĐT đã tặng Bằng khen cho 71 tập thể, 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"; trong đó, Vĩnh Phúc có 6 tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành GDĐT để thực hiện các mục tiêu xây dựng XHHT trong giai đoạn mới.

Minh HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: