Thời Sự

Nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới

Thứ Sáu, 13/09/2019

Ngày 13/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới”; kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại 9 huyện, thành phố của tỉnh.

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị. Ảnh Dương Chung

Dự hội nghị, có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh...

Dự điểm cầu các huyện, thành phố có các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ các Huyện, Thành ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thành phố...

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe Tiến sĩ Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao quán triệt những nội dung trọng tâm của Chỉ thị 25 và Chỉ thị 32. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác đối ngoại Đảng trong tình hình mới, tạo nền tảng cơ sở giúp mỗi cán bộ, đảng viên định hướng thông tin, đấu tranh phản bác lại quan điểm sai trái, thù địch, cảnh giác với các âm mưu gây tổn hại tới mối quan hệ của Đảng ta với các đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các đối tác quan trọng cũng như mối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện hiệu quả nội dung của Chỉ thị 25 và Chỉ thị 32, các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên nội dung của các chỉ thị với hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh chủ động tuyên truyền thực hiện các chỉ thị; các cấp ủy cần bám sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 25 và Kế hoạch số 109 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 25; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 32 và Kế hoạch số 150 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 32.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: