Thời Sự

Đề xuất nhiều ý kiến sửa đổi Nghị định 26 về sĩ quan dự bị

Thứ Ba, 10/09/2019

Ngày 10/9/2019, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam (SQDB QĐND). Tới dự, có Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2. Đại tá Nguyễn Việt Đức, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị định 26 về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

Từ năm 2002 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 26 của Chính phủ về SQDB QĐND Việt Nam. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng SQDB.

Thực hiện Chỉ thị số 06 của Bộ Quốc phòng và Chỉ thị số 12 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về thí điểm tổ chức xây dựng các đơn vị dự bị động viên trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt. Công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, tuyển chọn người đi đào tạo, bổ túc, huấn luyện SQDB bảo đảm chặt chẽ, sắp xếp SQDB vào các đơn vị dự bị động viên bảo đảm được số lượng và chất lượng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ, giải ngạch, phong, thăng quân hàm SQDB đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy định. Các chế độ, chính sách đối với SQDB được thực hiện đúng, đủ, kịp thời.

Kinh phí đảm bảo cho công tác SQDB cơ bản đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, không có biểu hiện tiêu cực, lãng phí. Kết quả đó góp phần xây dựng đội ngũ SQDB của tỉnh có số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu động viên trong tình hình mới.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu ý kiến làm rõ những hạn chế khi triển khai thực hiện công tác SQDB theo Nghị định 26 tại mỗi địa phương; đồng thời, đề xuất một số kiến nghị như: Cần xây dựng nghị định mới về SQDB trên cơ sở của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 2014 và cụ thể hóa một số điều của Luật Dự bị động viên khi được Quốc hội thông qua để phù hợp với yêu cầu xây dựng SQDB trong giai đoạn mới vì Nghị định 26 ban hành đã lâu (từ năm 2002).

Bổ sung quy định về quản lý SQDB làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân; điều chỉnh nâng mức phụ cấp trách nhiệm SQDB và trợ cấp gia đình SQDB trong thời gian đào tạo, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Quy định về đào tạo SQDB cho sinh viên các trường đại học, tập trung vào các trường có chuyên ngành đào tạo đúng hoặc gần đúng với chuyên nghiệp quân sự của quân đội; quy định cụ thể hơn về kinh phí quốc phòng địa phương cho dự trữ vật chất bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng dự bị động viên; cần có chế tài phù hợp và cụ thể để xử lý các trường hợp SQDB vi phạm, không chấp hành lệnh khi động viên, huy động…

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã khen thưởng cho 6 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 26 thời gian qua.

Tin, ảnh Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: