Thời Sự

Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2019

Thứ Ba, 03/09/2019

Chiều 3/9/2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 8, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Phú Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Phú Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Dương Hà

Trong tháng 8, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước đã tập trung hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu cho Ban Bí thư ban hành Kết luận số 55-KL/TW về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Trong tháng, Ban Tổ chức các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tích cực triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên cơ sở tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Ban Tổ chức các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, BCH T.Ư Đảng về công tác cán bộ và công tác tổ chức xây dựng Đảng; trọng tâm là Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị các cấp; Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của BCH T.Ư Đảng…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, trong tháng 9/2019, Ban Tổ chức Trung ương chủ động tham mưu, xây dựng quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch BCH T.Ư Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự BCH T.Ư Đảng khóa XIII. Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đảm bảo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; tập trung hoàn thiện Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và hoàn thành việc tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; từ đó, chủ động đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung trình BCH T.Ư tại Hội nghị lần thứ 11, BCH T.Ư Đảng khóa XII...

Ban Tổ chức các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy cùng cấp quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham mưu thành lập và hoạt động có hiệu quả các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng xây dựng phương án chuẩn bị nhân sự cấp ủy gắn với công tác chuẩn bị nhân sự các cơ quan Nhà nước ở các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân sự lãnh đạo Đoàn ĐBQH khóa XV của các tỉnh, thành phố…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, BCH T.Ư Đảng về công tác cán bộ và công tác tổ chức xây dựng Đảng; trọng tâm là các Nghị quyết: T.Ư 6, T.Ư 7, T.Ư 8 (khóa XII); Nghị quyết T.Ư 4, (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của BCH T.Ư Đảng…

Ngô Tuấn Anh


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: