Thời Sự

HĐND huyện Tam Dương nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

Thứ Sáu, 04/06/2021

Nhằm phát huy vai trò của cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Tam Dương không chỉ thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương mà còn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Qua đó, có tác dụng tích cực trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân ở địa phương quan tâm.

Cử tri xã Kim Long, huyện Tam Dương trình bày kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND huyện. Ảnh: Trường Khanh

Thực hiện chức năng giám sát, HĐND huyện tiến hành theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của HĐND ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức 30 cuộc giám sát và hàng trăm cuộc khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị. Tại mỗi cuộc giám sát HĐND huyện đã lựa chọn những vấn đề được dư luận quan tâm, còn tồn tại, hạn chế hay những nội dung quan trọng được các cấp ủy, chính quyền, cử tri và nhân dân quan tâm.

Qua giám sát của HĐND huyện nhằm phát hiện những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của đối tượng bị giám sát để có biện pháp can thiệp kịp thời nhằm khắc phục những hạn chế đó.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện tổ chức 24 kỳ họp (trong đó, 10 kỳ họp thường kỳ và 14 kỳ họp chuyên đề). Theo đó, hoạt động giám sát của HĐND huyện được tiến hành tại kỳ họp và giám sát trong thời gian giữa hai kỳ họp.

Đối với HĐND huyện, một hình thức giám sát quan trọng là giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong các kỳ họp. Trong các kỳ họp của HĐND huyện không khí chất vấn, trả lời chất vấn thẳng thắn, dân chủ với tinh thần xây dựng cao, được đại biểu và cử tri đồng tình.

Nhằm nâng cao chất lượng giám sát, lựa chọn những nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân quan tâm, trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND chủ động phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan trả lời theo đúng quy định.

Trong kỳ họp, chủ tọa kỳ họp có nhiều đổi mới trong việc sắp xếp thời gian, trong đó, giảm thời gian đọc văn bản, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, định hướng rõ nội dung cần tập trung để các đại biểu thảo luận, tạo điều kiện để đại biểu dự kỳ họp phát biểu, chất vấn, phát huy tốt tinh thần dân chủ của kỳ họp.

Nội dung chất vấn là các lĩnh vực được cử tri trên địa bàn huyện quan tâm như công tác thực hiện chính sách đất dịch vụ trên địa bàn huyện; công tác quản lý đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường; chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp…

Sau các phiên chất vấn, Thường trực HĐND huyện yêu cầu người bị chất vấn tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại và có khung thời gian giải quyết nhất định.

Không chỉ đề xuất hướng giải quyết, khắc phục những hạn chế trong quá trình giám sát mà hoạt động giám sát của HĐND huyện còn là công cụ quan trọng nhằm kiểm soát và đôn đốc quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội và HĐND các cấp.

Hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện đã góp phần tạo bảo đảm sự cân bằng cần thiết trong mối quan hệ giữa quyền lực và trách nhiệm của các cơ quan quản lý điều hành, cũng như hoạt động của các cơ quan tư pháp từ huyện đến cơ sở.

Đối với hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, Thường trực và các Ban HĐND huyện đã tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề. Hình thức giám sát chủ yếu là tổ chức thành lập đoàn giám sát, đến làm việc trực tiếp với cơ quan, đơn vị.

Các chuyên đề giám sát được lựa chọn thiết thực, sát tình hình thực tế, liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, đời sống người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận và cử tri quan tâm như tình hình quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí; về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác giải quyết đơn thư; thực hiện kế hoạch đầu tư công; công tác thu, chi tại các trường học; công tác tiếp nhận, quản lý, giam giữ, cải tạo, thực hiện chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù giam…

Sau các cuộc giám sát, Thường trực HĐND huyện ban hành báo cáo kết quả giám sát, trong đó, tập trung nêu rõ mặt được, tồn tại, hạn chế. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại được nêu trong kết luận và có báo cáo việc thực hiện theo thời gian quy định. Đây là cơ sở để HĐND huyện thực hiện tái giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện một cách triệt để.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động, trong đó có hoạt động giám sát của HĐND huyện, trong nhiệm kỳ tới, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND huyện tập trung đổi mới công tác tiếp xúc cử tri để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Tại các kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND phải phản ánh được những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những tâm tư, nguyện vọng mà cử tri đã gửi gắm, kiến nghị thông qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đây cũng chính là thước đo tín nhiệm của cử tri đối với đại biểu mà mình đã bầu ra.

Đối với hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện chú trọng giám sát tại cơ sở nhiều hơn, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát sâu theo từng chuyên đề, chọn giám sát những vụ việc khiếu nại đông người, kéo dài, những vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, những lĩnh vực có nhiều khiếu nại, tố cáo phức tạp như quản lý, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, quy hoạch “treo”...

Có giám sát phát hiện những tồn tại hạn chế, đồng thời cũng có tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận của đoàn giám sát. Đây là một khâu quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND huyện.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: