Thời Sự

Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Ba, 01/06/2021

LTS: Ngày 25/5/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 04/NQ-UBBC Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung Nghị quyết như sau:

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA XVII NHIỆM KỲ 2021-2026

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-UBBC ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh) 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: