Thời Sự

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và một số quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ Tư, 14/08/2019

Ngày 13/8/2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; một số quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Kế hoạch số 66-KH/ĐUK, ngày 25/7/2019 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh; trưởng, phó các ban, Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể Khối Các cơ quan tỉnh; bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo của chi, Đảng bộ cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch số 66-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Kế hoạch số 66 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh được ban hành nhằm quán triệt, thống nhất thực hiện trong toàn Đảng bộ khối về các quan điểm, chủ trương, nguyên tắc, quy định tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương và kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy về chuẩn bị, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kế hoạch đã cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp như: Thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc chuẩn bị đại hội; chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận dự thảo văn kiện; công tác nhân sự cấp ủy; công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp; tổ chức đại hội điểm Đảng bộ khối; thời gian Đại hội Đảng bộ các cấp…

Các đại biểu cũng được phổ biến, quán triệt một số quy định của Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, gồm: Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên trong công tác phòng, chống tham nhũng; Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo củaỦy ban kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Lê MơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: