Thời Sự

Nỗ lực bảo vệ thành quả phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Năm, 27/05/2021

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4011/UBND-KT1 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 121 về việc phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 475-CV/TU ngày 26/5 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu một số sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, sơ kết công tác phòng, chống dịch thời gian qua, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn, kịp thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn cần thiết nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân; quyết tâm vừa chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế-xã hội toàn diện.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ động làm việc với Bộ Y tế để tiếp cận, đàm phán nhanh chóng mua các loại vắc xin từ nhiều nguồn khác nhau, bảo đảm có vắc xin sớm nhất, nhiều nhất có thể.

Có kế hoạch, lộ trình tiêm vắc xin bài bản, khoa học, hiệu quả, trong đó, ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp. Rà soát để điều chỉnh, bố sung danh mục đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin cho phù hợp với yêu cầu thực tế, chú ý cơ sở sản xuất lớn, khu dịch vụ có đông công nhân, người lao động.

Giao Sở Ngoại vụ liên hệ với Đại sứ quán các nước (có doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh) chia sẻ thông tin, nguyên tắc phòng, chống dịch của tỉnh để kịp thời chỉ đạo đến các doanh nghiệp, chuyên gia, người lao động biết và hợp tác thực hiện. Đồng thời, đề nghị Đại sứ quán các nước, các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ mua trực tiếp vắc xin từ nước ngoài (vắc xin đã được WHO cho phép lưu hành).

Giao Sở Tài chính đề xuất thành lập Quỹ vắc xin phòng dịch Covid-19 nhằm kêu gọi các nguồn đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân theo tinh thần huy động sức mạnh toàn dân và công khai, minh bạch, khách quan trong quản lý, sử dụng quỹ.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh tiếp tục thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; truyền cảm hứng để nhân dân thêm tin tưởng, ủng hộ và tích cực hợp tác, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch...

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ tình hình, diễn biến dịch bệnh, phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt, quyết đoán để quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.

Thúy NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: