Thời Sự

Hội Nông dân tỉnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ Ba, 13/08/2019

Chiều 12/8/2019, Hội Nông dân tỉnh tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Mao, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện Công an tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của Hội Nông dân tỉnh trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ảnh: Chu Kiều

Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả cao và phát triển sâu rộng đến các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình ở từng địa phương. Việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Công an, các đoàn thể, các ngành đã đem lại một số kết quả đáng kể, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia phong trào tự quản, tạo khí thế mạnh mẽ trong việc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ ANTQ.

Năm 2018 và 6 tháng năm 2019, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 9 lớp, với gần 1.000 lượt người tham gia về tuyên truyền phòng chống tội phạm, trộm cắp tài sản và đồ thờ trên địa bàn; tuyên truyền 3 lớp phòng chống tội phạm cho 300 lượt người tham gia; 2 lớp về phòng chống ma túy cho 200 lượt người tham gia. Hàng năm, cơ quan có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ và 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật; không có cán bộ, công chức viên chức, người lao động phạm tội hoặc mắc các tệ nạn xã hội…

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội Nông dân với Công an tỉnh trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017-2021; tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về phòng chống tội phạm, tổ an ninh, tổ tự quản, tổ hòa giải ở cơ sở…

Hồng TínhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: