Thời Sự

Ký kết chương trình hợp tác cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong KCN Thăng Long Vĩnh Phúc

Thứ Sáu, 09/08/2019

Ngày 8/8/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐ-TB&XH) và Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc ký kết chương trình hợp tác cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong KCN Thăng Long Vĩnh Phúc.

Dự lễ ký kết, có đồng chí Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo 2 đơn vị đã thỏa thuận và thống nhất những nội dung quan trọng trong việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực. Theo đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh có trách nhiệm căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong KCN Thăng Long Vĩnh Phúc để phối hợp với các đơn vị liên quan liên kết đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện về thủ tục hành chính, phối hợp và hỗ trợ Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc tư vấn, đào tạo lao động làm việc trong KCN; hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp trong KCN Thăng Long Vĩnh Phúc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, việc làm và an toàn lao động; xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, đăng tải, tuyên truyền về công tác tuyển dụng lao động trên website và trang facebook của trung tâm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong KCN Thăng Long Vĩnh Phúc tuyển dụng lao động thuận lợi.

Về phía Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng lao động; phối hợp với Trung tâm DVVL tỉnh liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để đào tạo và tuyển dụng lao động; cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng của từng doanh nghiệp và những nội dung cần phối hợp trong việc quản lý lao động, đồng thời, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp về lĩnh vực lao động, việc làm với Trung tâm DVVL tỉnh để được hỗ trợ, giải quyết.

Chương trình hợp tác có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký kết. Hiện, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc đã có 10 doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhu cầu tuyển dụng khoảng 84.000 lao động. Kỳ vọng trong 10 năm tiếp theo, các doanh nghiệp sẽ tạo ra khoảng 20.000 cơ hội việc làm mới cho người lao động Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận.

Hoạt động ký kết hợp tác nhằm hỗ trợ Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc thực hiện chính sách pháp luật về lao động và quản lý lao động làm việc tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuyển dụng đủ số lao động với chất lượng tốt nhất; giúp nâng cao chất lượng lao động; gắn kết doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề, qua đó, tích cực giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phương LoanTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: