Thời Sự

Tập trung triển khai thực hiện các công trình, dự án đúng tiến độ

Thứ Tư, 24/07/2019

Chiều 23/7/2019, lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở KH&ĐT báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến 30/6/2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Chu Kiều

Các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2019 được bố trí đảm bảo cho các dự án thực hiện, không có tình trạng thi công vượt kế hoạch vốn, không gây nợ đọng trong XDCB. Tổng nguồn kế hoạch đầu tư công năm 2019 tính đến hết 30/6/2019 là hơn 6.232 tỷ đồng. Khối lượng hoàn thành cần thanh toán đạt hơn 1.904 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư đạt trên 1.896 tỷ đồng, bằng 30,4% kế hoạch giao, tương đương cùng kỳ năm 2018.

Với quan điểm, kế hoạch đầu tư công 2020 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển KT- XH 5 năm 2016- 2020, kế hoạch phát triển KT- XH năm 2020, quy hoạch phát triển KT- XH từng ngành, từng địa phương, UBND tỉnh dự kiến nhu cầu nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 1) là hơn 7.020 tỷ đồng.

Đánh giá tình hình xử lý, thanh toán nợ XDCB cho thấy, từ ngày 31/12/2014 đến hết ngày 30/6/2019, toàn tỉnh thanh toán nợ XDCB được hơn 2.719 tỷ đồng (chiếm 85% số nợ tại thời điểm 31/12/2014). Đến 30/6/2019, nợ XDCB toàn tỉnh còn lại hơn 481 tỷ đồng, bằng 15% so với thời điểm 31/12/2014. Một số đơn vị đến nay cơ bản giải quyết xong nợ XDCB trước thời điểm 31/12/2014: huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên. Các đơn vị này chỉ còn nợ XDCB của các dự án hoàn thành chưa quyết toán và có thể thanh toán hết nợ cho các công trình ngay khi có quyết toán được phê duyệt.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành trong xử lý nợ XDCB chưa quyết liệt, nhất là cấp huyện, cấp xã, các chủ đầu tư; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp về nợ XDCB tuy đã được triển khai thực hiện nhưng chưa được thường xuyên. Số nợ đọng ở các công trình chưa quyết toán còn lớn nên có vốn nhưng không thanh toán trả nợ được.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các cấp, các ngành tập trung cao độ triển khai thực hiện các công trình, dự án đúng tiến độ. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương đầu tư, triển khai ở những dự án được phê duyệt, đấu thầu. Sở KH&ĐT chủ động rà soát, đề xuất việc điều chuyển vốn đầu tư; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục tiến hành thực hiện triển khai dự án. UBND huyện, thành phố quan tâm đến việc cưỡng chế; huy động sự vào cuộc của cấp ủy, các đoàn thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cơ quan chức năng báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án của nhà kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện đa khoa tỉnh; việc di chuyển một số doanh nghiệp có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường của Bệnh viện Sản Nhi. Kho bạc rà soát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu thanh quyết toán. Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ tăng cường thanh tra trách nhiệm. Liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản, các chủ đầu tư rà soát, trách nhiệm của cơ quan nào, cơ quan đó chịu trách nhiệm.

Về kế hoạch đầu tư công năm 2020: Chỉ xem xét, bố trí vốn để khởi công khi giải quyết xong nợ XDCB; giao Sở KH&ĐT, các huyện, thành phố rà soát khả năng sử dụng nguồn vốn của từng dự án để bố trí vốn cho ngành, lĩnh vực, dự án trực thuộc; bố trí cân đối đủ vốn theo đúng kế hoạch; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xem xét xử lý vi phạm; rà soát kỹ, nắm chắc tình hình giải ngân, trên cơ sở đó điều chỉnh, xem xét bố trí khi thực hiện dự án mới.

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: