Thời Sự

Ngành thanh tra chủ động tham mưu trong chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 19/07/2019

Ngày 18/7/2019, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cho ngành Thanh tra Vĩnh Phúc sau hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thanh tra Chính phủ. Ảnh Trường Khanh

Các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Minh Khái, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra các huyện, thành phố...

6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thanh tra đã triển khai 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; đã kiến nghị thu hồi hơn 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 692 tập thể và nhiều cá nhân vi phạm; ban hành 54.144 quyết định vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.587 tỷ đồng;chuyển cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ với 73 đối tượng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.905 kết luận và quyết định về thanh tra.

Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 182.303 lượt công dân (giảm 8,5% so cùng kỳ năm 2018); xử lý 82.260 đơn đủ điều kiện (giảm 5,4% so cùng kỳ năm 2018); giải quyết8.952/12.280 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt gần 73%. Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, đồng thời tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra đã kiểm tra tại 2.252 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 77 đơn vị vi phạm…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra; việc tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng, nhất là trong quản lý, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư có nguồn từ ngân sách Nhà nước; công tác phối hợp trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, những vụ việc đông người phức tạp…

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót và yêu cầu toàn ngành có giải pháp khắc phục. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành thanh tra tiếp tục thực hiện tốt việc thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, trọng tâm là triển khai kế hoạch rà soát các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong chỉ đạo, điều hành triển khai công tác thanh tra, giải quyết KNTC, phòng, chống tham nhũng…

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành thanh tra tỉnh cần phát huy những kết quả công tác đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm để có giải pháp giải quyết hiệu quả đơn thư KNTC và phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2019; đẩy mạnh thực hiện các kết luận, quyết định thanh tra đã ban hành. Qua đó, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: