Thời Sự

HĐND thành phố Phúc Yên; HĐND huyện Sông Lô: Tổ chức kỳ họp giữa năm

Thứ Sáu, 19/07/2019

* Ngày 18/7/2019, HĐND thành phố Phúc Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 12, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Tới dự, có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phúc Yên.

Đồng chí Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phúc Yên chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua 8 báo cáo, 12 tờ trình; tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018; thông báo của Ủy ban MTTQ thành phố về hoạt động của mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; kết quả thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố về báo cáo thuộc lĩnh vực tư pháp trình kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố về các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự thành phố; các tờ trình của UBND thành phố về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, về việc phân bổ một số nguồn vốn đầu tư công.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phúc Yêngặp nhiều khó khăn; năng suất lúa và ngô đều tăng so với cùng kỳ, song, diện tích trồng giảm, dịch bệnh xảy ra trên đàn lợn nên tổng giá trị sản xuất lĩnh vực nông nghiệp giảm so với kỳ trước (đạt 260 tỷ đồng, giảm 1,96% so với cùng kỳ năm 2018); hoạt động ngành xây dựng đạt 714,4 tỷ đồng, tăng 8,29%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.146,8 tỷ đồng, tăng 7,47% so với cùng kỳ. Lĩnh vực du lịch được quan tâm, đầu tư thêm một số hạng mục mới; số lượng khách du lịch tới tham quan, vui chơi 6 tháng ước đạt 165 nghìn người, tăng 1,9% so với cùng kỳ 2018; thu ngân sách ước đạt hơn 310,5 tỷ đồng, đạt 54% so với dự toán và vượt 9% so vớicùng kỳ.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được siết chặt theo Luật Đầu tư công. UBND thành phố đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt và có nhiều phương án, biện pháp để xử lý các công trình chậm quyết toán, khó quyết toán. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, quản lý đất đai tiếp tục được chấn chỉnh, đã xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm. Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được đầu tư. Trong 6 tháng, thành phố đã giải quyết việc làm mới cho 787 lao động trong nước và đưa 54 người đi xuất khẩu lao động. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt, từng bước giảm số lượng các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chất vấn xung quanh những vấn đề cử tri quan tâm như: Giải phóng mặt bằng, tiến độ các dự án trọng điểm; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè; quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư, tu sửa kênh mương nội đồng…

Kỳ họp đã thông qua dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố; Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Văn Huyến và cho thôi làm đại biểu HĐND thành phố đối với các ông Nguyễn Văn Huyến, Bùi Minh Tuấn, Trần Văn Đức; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án cải tạo, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thành phố Phúc Yên; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị các tuyến phố tại thành phố Phúc Yên; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trường tiểu học Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, hạng mục nhà lớp học 3 tầng gồm 18 phòng; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thành phố năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2018 của thành phố Phúc Yên.

* Trong 2 ngày (18-19/7/2019), HĐND huyện Sông Lô khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10, nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; bàn, quyết định một số nội dung quan trọng.

Dự khai mạc kỳ họp có đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Lô; các đồng chí đại diện HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh được bầu cử tại huyện Sông Lô.

Các đồng chí: Phan Quang Tài, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đỗ Huy Chiến, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện; Trần Văn Tuyên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện điều hành kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND huyện Sông Lô đã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo nêu rõ: KT-XH của huyện phát triển ổn định; tổng giá trị sản xuất vật chất đạt xấp xỉ 2.615 tỷ đồng, tốc độ phát triển kinh tế tăng 14,85% so với cùng kỳ. Các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,44%, thương mại dịch vụ tăng 5,36%, CN-XDCB tăng trưởng mạnh với mức 31,26% so cùng kỳ. Công tác chuẩn bị đầu tư xây cầu Vĩnh Phú, hạ tầng KCN Sông Lô II và CCN Đồng Thịnh chuyển biến tích cực. Thu ngân sách đạt khá; quản lý đầu tư, nợ đọng XDCB từng bước được kiểm soát tốt hơn. Sản xuất vụ Đông-Xuân được chỉ đạo kịp thời, năng suất và sản lượng đạt khá. Xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng GD-ĐT được duy trì ổn định; phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mang lại kết quả thiết thực…

Bên cạnh đó, Sông Lô còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, phân tán. Việc chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn trong 6 tháng đầu năm 2019 gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của một số xã chưa quyết liệt. Việc xử lý một số vụ việc tồn tại về đất đai gặp rất nhiều khó khăn; đặc biệt là việc xử lý 114 lô đất vi phạm tại xã Quang Yên. Công tác quản lý về môi trường tuy đã chuyển biến song còn nhiều hạn chế; đặc biệt là xử lý rác thải, nước thải chăn nuôi. Vốn đầu tư công giải ngân chậm; việc tất toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến 2014, quyết toán vốn đầu tư XDCB cấp xã còn tồn đọng và khó xác định được nợ khối lượng hoàn thành để xử lý dứt điểm. Tinh thần và hiệu quả làm việc của một bộ phận CB, CCVC chưa cao, dẫn đến việc chấp hành kỷ cương, nền nếp trong thực thi công vụ chưa tốt…

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019, UBND huyện đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nội chính. Trong đó có các giải pháp cụ thể trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tập trung nâng cao chất lượng GD-ĐT, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt công tác lao động, việc làm và các chính sách xã hội, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính…

Trong 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Sông Lô nghe, cho ý kiến và thông qua 11 báo cáo, 3 tờ trình do Thường trực HĐND, UBND, các ban, ngành của huyện trình tại kỳ họp. Các đại biểu tiến hành thảo luận, chất vấn tại hội trường và nghe đại diện lãnh đạo UBND, các ngành giải trình, trả lời chất vấn về các nội dung trong phạm vi thẩm quyền.

Kỳ họp thông qua 3 dự thảo nghị quyết về: Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020; ban hành NQ thành lập đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện Luật NVQS và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2018.

Thu Thủy - Hồng ChiếnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: