Thời Sự

Sở Tư pháp; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ Tư, 17/07/2019

Chiều 16/7/2019, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã triển khai kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ công tác và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản QPPL được nâng lên về chất lượng. Chất lượng thẩm định văn bản được đảm bảo, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL tại địa phương. 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến vào 63 dự thảo văn bản QPPL, thẩm định 35 dự thảo văn bản của tỉnh. Công tác PBGDPL có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung vào những vấn đề, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và những điểm nóng dư luận quan tâm. Công tác quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL, đăng ký, quản lý hộ tịch đi vào nền nếp và ngày càng được hiện đại hóa; công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh... góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6 tháng cuối năm 2019, Sở Tư pháp đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp, trong đó chú trọng việc triển khai các văn bản của trung ương, của tỉnh; không ngừng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, thẩm định văn bản QPPL; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, nhất là tại các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, thường xuyên, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc trong công tác tư pháp tại cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu một số khó khăn, tồn tại trong công tác tư pháp tại cơ sở như: việc triển khai phần mềm về hộ tịch còn nhiều vướng mắc; công tác xử lý vi phạm hành chính tại các xã, thị trấn còn bất cập, tỷ lệ giải quyết còn thấp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực của ngành còn hạn chế; công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp chưa thực sự hiệu quả, còn phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố rà soát lại nhiệm vụ công tác, đưa ra những giải pháp trọng tâm, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; nỗ lực xây dựng ngành tư pháp ngày càng vững mạnh, xứng đáng là cơ quan gác cửa về pháp luật của tỉnh.

Sáng 16/7/2019, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có hơn 900 hội viên sinh hoạt tại 6 hội doanh nghiệp các huyện, thành phố và 5 hội thành viên. Ngay từ đầu năm, Hiệp hội Doanh nghiệp đã bám sát chức năng nhiệm vụ, chủ động đi sâu sát doanh nghiệp; khảo sát tại 30 doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với các cấp lãnh đạo tỉnh; tổ chức 14 lớp đào tạo, tập huấn các lĩnh vực liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, pháp luật lao động, BHXH, ứng dụng KHCN, các kỹ năng quản lý, quản trị doanh nghiệp, thuế, hóa đơn điện tử, tư vấn trực tiếp cho giám đốc doanh nghiệp. Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh... Ngoài ra, Hiệp hội còn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản trị kinh doanh và tổ chức thành công lớp đào tạo C.E.O cho hơn 50 giám đốc doanh nghiệp. Phát triển được 5 hội viên mới.

6 tháng cuối năm 2019, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động, kiện toàn củng cố các đơn vị trực thuộc Hiệp hội theo hướng chuyên nghiệp; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội doanh nghiệp các huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Chi hội doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ; tổ chức hội nghị hội viên vào quý IV/2019; phấn đấu kết nạp từ 5-10 hội viên mới, đến năm 2020 sẽ đạt trên 1.000 hội viên; thu hội phí đạt từ 50% trở lên. Thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, trợ giúp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị đã bầu bổ sung nhân sự vào BCH Hiệp hội. Tọa đàm chia sẻ cùng chuyên gia Bktalk 12- Thu hút và tạo động lực cho nhân viên-Bí quyết thành công của Giám đốc – CEO. Thông qua Đề án phát triển hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm thị Hồng Thủy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong việc trợ giúp các doanh nghiệp cũng như làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các thành viên tổng hợp đề xuất kịp thời với UBND tỉnh và các ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp, xây dựng được hình ảnh Vĩnh Phúc là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp thành viên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn,vướng mắc cùng nhau tháo gỡ để phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào hoàn thành vượt mức các mục tiêu KT-XH của tỉnh năm 2019.

Kim Ngân - Xuân HùngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: