Thời Sự

Chủ động triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Thứ Tư, 17/07/2019

Sáng 16/7/2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh Trường Khanh

Các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Thường trực, UBKT các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm được BCH Đảng bộ tỉnh xác định trong năm 2019, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế… UBKT các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng…

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 280 tổ chức Đảng và 246 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 204 tổ chức và 294 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào công tác cán bộ; quản lý đất đai, đầu tư XDCB; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp ủy cấp trên và cấp mình; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đảng viên, cấp ủy viên... Qua kiểm tra, BTV Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 145 đảng viên vi phạm.

UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở; kiểm tra, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin của báo chí phản ánh về những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên… Tổ chức kiểm tra 70 đảng viên và 65 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 156 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; tiến hành giám sát chuyên đề đối với 187 tổ chức Đảng và 439 đảng viên. Qua kiểm tra, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 25 đảng viên vi phạm...

Trong 6 tháng cuối năm, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm những tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó chú trọng kiểm tra những biểu hiện suy thoái, những vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những nội dung trọng tâm, những lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm như: Công tác cán bộ, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, bồi thường GPMB...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, UBKT các cấp chủ động triển khai có hiệu quả các quy định, hướng dẫn của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và UBKT T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở; kiểm tra, làm rõ những ý kiến, kiến nghị, đơn thư KNTC của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác cán bộ, nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp và người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định nêu gương của BCH T.Ư Đảng. Chú trọng xây dựng, kiện toàn, bố trí cơ cấu nhân sự của UBKT cơ sở trong nhiệm kỳ tới. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ UBKT các cấp...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: